Praha Jeruzalém

Izrael zahájil stavební práce na bezpečnostní bariéře, která by ve své části v Judsku a Samaří měla zahrnout největší osadu Ma′ale Adumim. Izrael má zájem o připojení této osady přímo k Izraeli. Tento plán je však politicky špatně prosaditelný vzhledem k odporu Palestinců, kteří v tomto ohledu nacházejí podporu u amerického prezidenta Bushe. Palestinci nechtějí dopustit oddělení svého území od Východního Jeruzaléma, který chtějí prohlásit hlavním městem svého budoucího státu. Premiér Šaron nicméně trvá na svém – velké osady se stanou součástí Izraele, ať se děje, co se děje. Stavební práce zanedlouho začnou i na jižní části bariéry, kde by měl být do chráněného území zahrnut osadnický blok Guš Ecion.

18.05.2005 00:00 2