Praha Jeruzalém

Izraelská vláda již na písečných dunách poblíž Gazy umisťuje první montované domy pro 8000 židovských osadníků čekajících na odsun z Pásma Gazy. Domy sice budou osadníkům předány do užívání zadarmo, ale to těžko nahradí ztrátu jejich osobního majetku a vztahu k osadám, kde žili někdy i desítky let. Osadníci samozřejmě ústy svých zmocněnců vyhlašují, že něco takového nepřijmou, že se do tohoto „utečeneckého tábora“ nepřestěhují a že tábor je jen „městem duchů“. Osadníci se obávají, že tento „dočasný tábor“ se stane trvalým sídlištěm, až se tam přestěhují.

Izrael se nakonec dohodl s palestinskou samosprávou na demolici starých osadnických domů. Palestinci s ohledem na hustotu své populace dají přednost uvolnění ploch pro výstavbu výškových domů. Dohoda spočívá v tom, že Izraelci po odchodu osadníků zdemolují domy a Palestinci odstraní jejich ruiny.

Izraelsko-palestinská dohoda o kooperaci při evakuaci a o zajištění jejího hladkého a nenásilného průběhu je jistě úspěchem. Výraznou měrou se o ni zasadila americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, která byla tento víkend na návštěvě Izraele.

20.06.2005 00:00 11