Praha Jeruzalém

Šimon Peres složil v neděli večer v Knessetu prezidentskou přísahu a oficiálně se tak stal devátým izraelským prezidentem. Ceremoniálu se v Knessetu zúčastnily stovky hostů, mezi nimi i bývalí politici, zahraniční velvyslanci a umělci. Pozváno bylo 950 lidí. Přítomni byli: premiér Olmert, předsedkyně nejvyššího soudu Dorit Beiniš, ministři, členové Knessetu, Arkadi Gajdamak. Dále pak také rodinní příslušníci obětí terorismu a války, příbuzní unesených vojáků, obyvatele evakuovaní z Guš Katif a také obyvatele Sderotu.
Peres ve svém projevu řekl, „Nikdy jsem nesnil o tom, že se stanu prezidentem. Jako chlapec jsem snil o tom, že budu pastevcem nebo hvězdářem. Nyní, když jsem byl zvolen, považuji to za privilegium a neberu to na lehkou váhu.“
„Jako prezident musí mít člověk úctu k právu, podporovat soudní systém a výkonnou moc a respektovat menšiny. Prezident musí podněcovat mírový proces – v Izraeli s našimi sousedy i v celém regionu.“
Devátý izraelský prezident pak pokračoval. „Vaše důvěra je mi nesmírně drahá; je pro mě velkým závazkem, který si s sebou jako prezident ponesu. Slibuji, že budu živit ta jemná vlákna, která nás jako národ drží pohromadě… Musíme si pamatovat, že jsme všichni synové a dcery jednoho Izraele. Jinou zemi nemáme a ani žádnou jinou nehledáme.“
„Izrael musí být vřelým domovem pro neizraelské Židy i pro nežidovské Izraelce a vytvořit rovné příležitosti pro všechny části populace, bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví nebo národnost.“
Peres dále pokračoval. „Prezident musí vyzvat náboženskou i sekulární veřejnost, aby našla společný základ a naléhat na Palestince a arabské země, aby se připojili k této cestě vstříc světu, který je založen na úsudku a ne pouze na půdě.“
„I v čase této slavnosti ve svém srdci truchlím nad vraždou Jicchaka Rabina. Skvělého vůdce, který od nás odešel. V době této slavnosti se modlím za uzdravení Ariela Šarona, skvělého bojovníka a statečného vůdce.“
Když se řeč stočila na unesené vojáky Gilada Šalita, Ehuda Goldwassera a Eldada Regeva, prezident řekl, „jsou to naši synové. Nezastavíme se, dokud se nevrátí domů.“
Jariv Ben Eliezer, vnuk Davida Ben Guriona, byl dotázán, co by jeho dědeček, první izraelský premiér a Peresův mentor, řekl, kdyby Perese v tento významný den viděl. „Byl by na Perese velmi hrdý. Očekával od něj skvělé věci,“ řekl.
Při rozhovoru pro Associated Press Peres řekl, že se necítí svázán ani svou novou vrcholnou pozicí ani svým věkem. „Pokud jste zdravý a máte jasnou mysl, tak v čem je problém? Nespěchám zemřít,“ řekl Peres. „Nastane den kdy zemřu, ale do té chvíle nehodlám mrhat svým životem.“
I když si je vědom svých omezení ve funkci prezidenta řekl, že nevzdá svůj boj za mír s Palestinci. Izrael by se podle něj měl stáhnout z významné části území, které zabral v Šestidenní válce. Což je postoj, kterému stále velká část izraelské veřejnosti oponuje.

16.07.2007 00:00 9