Praha Jeruzalém

Prezident Rivlin a premiér Netanjahu se zúčastnili slavnostního vyhlášení ocenění v boji proti obchodování s lidmi.

Od: Arutz Sheva, 2.12.2018 21:12

V neděli večer Prezident Reuven Rivlin promluvil na setkání a předal ocenění za vynikající práci v boji proti obchodování s lidmi. V letošním roce byly ceny uděleny Národnímu centru pro práci s oběťmi obchodování s lidmi a hlavnímu velvyslanci Roni Kayamovi za jeho příspěvek v boji proti obchodování s lidmi při vymáhání práva ve všech oblastech v terénu a jeho oddanou práci při identifikaci oběti. Slavnosti se také zúčastnili předseda vlády Benjamin Netanjahu, ministryně sociální rovnosti Gila Gamlielová, místopředseda Knessetu Revital Sweid, generální ředitel ministerstva spravedlnosti Emi Palmor a velvyslanci různých zemí. Dvě ze svých písní zazpívala také Corinne Elal.

„Tato vyznamenání jsou jediná udělovaná státem Izrael,“ řekl prezident. „Je to důležité prohlášení o významu boje proti obchodování s lidmi a o jeho místě na vrcholu hodnot, které uznáváme jako lid i jako země. Domnívám se také, že je silným znamením, že jsme pochopili jedno ze základních morálních přikázání, které nám bylo jako lidu dáno: „pamatujte si, že jste také byli otroky v Egyptě.“ Všichni si neseme gen represí a otroctví a vzpomínek na utlačovatele a pronásledovatele, biřice a vládce kolující v naší krvi. Máme ovšem také soucit, empatii a především povinnost nenechávat si to, co je v nás jen pro sebe. „

Prezident Rivlin pokračoval: „Jako jednotlivci, jako lidé, jako společnost, jako stát toto nesmíme podporovat. Nemůžeme se zastavit. Nesmíme zavírat oči před tímto násilím. „

K otázce pokračujícího boje za odstranění násilí páchaného na ženách, který je v současné době v centru veřejného zájmu, prezident řekl: „Nesmíme zapomínat na to, že válka za odstranění násilí na ženách má několik bojových poloh a nepotřebujeme nic menšího než revoluci. Ještě před námi je spousta práce. Trest musí být účinný a významný. Vynucování práva a dohled nad jeho dodržováním musí být dostatečně silné a zároveň citlivé a ostražité. Musíme tvrdě potírat obchodníky s lidmi a pasáky a na druhé straně podat obětem obchodu s lidmi pomocnou ruku, dát jim zakusit soucit a podporu. „

Předseda vlády Benjamin Netanjahu na slavnostním ceremoniálu uvedl: „Bariéra, kterou jsme postavili na hranici Sinaje, která zastavila proudy nelegálních migrantů proudící do naší země, nám ohromným způsobem pomohla. Zastavila velké obchody se ženami v Izraeli, které byly v minulosti mučeny a brutálně vykořisťovány. Byly zde konvoje s imigranty, obchodníci s otroky, kteří tyto konvoje napadli, unášeli děti, amputovali končetiny, znásilňovali ženy, dělali z nich otrokyně a to se i stále děje v obrovském okruhu kolem nás.

„Radikální islám přinesl katastrofu do velkých oblastí a ztratil veškeré morální zábrany. Vraždy, násilí, znásilňování, mrzačení pro peníze a jen kvůli samotnému zlu – to se děje stále. Láme vám to srdce, když slyšíte o jezídských ženách. O nikdy nekončící sáze únosů nigerijských dívek fanatiky Boko Haram, o kterých se mnou mluvil prezident Čadu. A láme vám to srdce, když vidíte hromadné nucené sňatky mladých dívek v Jemenu a dalších zemích,“ dodal.

„Rada OSN pro lidská práva se pokrytecky rozhodla kritizovat Izrael ve dne v noci, proč nevyvinou ani minimální úsilí na to, aby se pokusili zlepšit životy milionů těchto ubohých lidí? Jako země, která aspiruje být světlem pro národy – rozhlédněte se všude kolem nás. Jsme majákem ve tmě, se vší silou budeme pokračovat v boji proti obchodování s lidmi a proti násilí páchaném na ženách,“ uzavřel předseda vlády.

Ministryně sociální rovnosti Gila Gamlielová uvedla: „Obchodování s lidmi je něco, za co máme jako společnost morální odpovědnost, abychom se s tím vypořádali, abychom chránili naši lidskost a respekt. Po letech, kdy tento problém v Izraeli rostl, zde byli ti, kdo začali bít na poplach, abychom si uvědomili, že se pro nás tato otázka stala velmi závažným problémem. Vláda společně pracovala a v důsledku toho Izrael v tomto boji významě postoupil vpřed. Musíme i nadále pracovat na úplném vymícení této epidemie. Lidská těla nejsou bezcenné zboží a my nebudeme stát bokem. „

Emi Palmor, generální ředitel ministerstva spravedlnosti a šéf výboru generálních ředitelů pro boj proti obchodování s lidmi, uvedl: „Ministerstvo spravedlnosti zřídilo jednotku vlády pro koordinaci boje proti obchodování s lidmi, protože jsme pochopili, že pouze pokud všechny vládní agentury a organizace občanské společnosti spolupracují, dosáhneme výsledků. Rok za rokem získává Izrael vyšší a vyšší hodnocení amerického ministerstva zahraničí a budeme i nadále pečlivě a společně bojovat, abychom tento hrůzný jev ze státu Izrael úplně vymýtili.“

02.12.2018 22:09 Daniel Žingor262Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova