Praha Jeruzalém

Ve čtvrtek 4. dubna se ženy a dívky sejdou, aby se na Olivové hoře s vůdci a rabíny modlili, aby prosili Stvořitele o vykoupení.

Autor: Mordechai Sones, 3.4.2019 00:12

Rada Jeruzalémských hřbitovů zve veřejnost, aby se modlila a předkládala své tužby na vrcholu Olivové hory – naproti Chrámové hoře.

Akce se bude konat tento čtvrtek, v předvečer Rosh Chodesh Nisan, za účasti hlavního rabína Tzfata Shmuela Eliyahu, Rebbetzina Yemima Mizrachiho a rabína Shlomo Katze z Efraty. Modlitba bude doprovázena písněmi a duchovní hudbou zpěváka Edena Goldmana.

Ředitel Jeruzalémských hřbitovů Rabbi Hillel Horowitz, který je organizátorem a iniciátorem akcí k posílení na Olivové hoře, si přeje poděkovat Šimonovi a Esti Golovenchichovi z Efratu, kteří iniciovali modlitební službu na památku svého syna, důstojníka IDF Davida Golovenchicha, který padl při plnění svých povinností na strážní službě v Hebronu, ve městě patriarchů.

„Minulý rok jsme začali s iniciativou modlitební služby žen a všichni účastníci zažili vzrušující duchovní zkušenost srdečné modlitby na takovémto posvátném a zmocňujícím místě,“ řekl rabín Horowitz, který chtěl poděkovat ministerstvu Jeruzaléma v čele s ministrem Zeem ‚Ev Elkinem a generálnímu řediteli Saritovi Goldsteinovi.

Modlitba proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 17:00. Bezplatná kyvadlová doprava od 16:00. do 17:00 z parkoviště Muničního vrchu. Je vyžadována registrace s poplatkem 15 NIS. Počet míst je omezen.

03.04.2019 04:24 Daniel Žingor182Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova