Praha Jeruzalém

Ve Valonsku nabývá účinnosti zákon, který vyžaduje, aby zvířata před porážkou zasáhl elektrický proud. Konference evropských rabínů vyjádřila silné znepokojení.

Autor: Nitsan Keidar, 1.9.2019 4:18

Zákaz košer porážek vstoupí v platnost v neděli ve francouzsky mluvící provincii Valonsko v Belgii.

Nový zákon vyžaduje, aby zvířata před porážkou dostala elektrický šok, což je v rozporu s halakha.

Toto je druhý takový zákon, který se má implementovat v zemi poté, co byl podobný zákon aplikován ve vlámské provincii v Belgii asi před devíti měsíci.

Konference evropských rabínů (CER), která vede tvrdou kampaň proti protináboženským právním předpisům v Evropě, vyjádřila nad zákonem silné znepokojení.

Prezident CER Rabbi Pinchas Goldschmidt vyzval k zásahu vůdců EU. „Útok na náboženskou svobodu v evropském hlavním městě musí být řešen evropskými vůdci vedení. Hlavní město Evropy ve své legislativě a ve své netoleranci menšin dokazuje, že ji porazil radikální islám. Přestože jsme dokázali omezit legislativní pokusy povstávající proti judaismu v mnoha evropských zemích a legislativních iniciativách v Evropském parlamentu a dalších orgánech EU, jsme ve válce a každý den v této válce mobilizujeme mezinárodní společenství. Je to další smutný den v tom, jak se nad Evropou stahují mračna.“

„Je politováníhodné, že ze srdce Evropy, místa, které by mělo sloužit jako příklad pro všechny země na kontinentu, opět přichází výzva k válce proti náboženské svobodě menšin. Hlavní město EU opět vrhá temnou skvrnu na temnou oblohu Evropy.“

Rabbi Goldschmidt objasnil, že rozhodnutí není pro belgické Židy konečné. „Židé se v nejtemnějších dobách historie také byli nuceni vzdát práv na košer jídlo a obřezávání svých dětí. Jen 75 let nazpět zakázalo kruté pokrytectví Třetí říše ve jménu „humanity“ košer porážky, brutálně vyvraždilo miliony Židů a zničilo Evropu. Budeme, spolu s židovskou komunitou v Belgii, bojovat proti těmto nešťastným rozhodnutím všemi nástroji, které máme k dispozici.“

Hlavní rabín Belgie a zástupce CER v orgánech EU Rabbi Avraham Gigi uvedl, že „zatímco mluvíme s rozumným vedením v Evropě a dostáváme praktickou pomoc a usnesení v boji proti protižidovským právním předpisům, stále existují ti, kteří se pokoušejí omezovat naše životy. Tyto protináboženské zákony jsou hrozbou pro život Židů v Evropě. “

Řekl také, že belgickému Ústavnímu soudu byla předána petice na zrušení těchto právních předpisů, ale návrh byl postoupen Soudu EU pro lidská práva do Lucemburku. „Vyjadřujeme obezřetný optimismus, protože soudci v Lucemburku jsou neutrální a jejich rozhodnutí v minulosti byla proti porušování náboženské svobody a lidských práv. Budeme nadále rozhodně bojovat proti těmto rozhodnutím, dokud nebudou zrušena.“

Rabín Gigi poznamenal, že i v největší belgické provincii v Bruselu se podnikají kroky k přijetí stejné legislativy. „Jsme velmi znepokojeni stavem, který zde vznikl a který může zasáhnout celou Evropu,“ varoval rabín.

01.09.2019 06:44 Daniel Žingor205Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova