Praha Jeruzalém

Elektřina bude v Ramalláhu, Betlémě a Jeruzalémě přerušena na čtyři hodiny denně.

Od: Arutz Sheva, 28. října 2021 4:00

Izrael informoval Palestinskou samosprávu, že příští týden zahájí odpojování elektřiny v různých oblastech, dokud nezaplatí svůj dluh vůči Izraelské elektrárenské společnosti (IEC) a Jeruzalémské okresní elektrárenské společnosti, uvedla ve středu zpravodajská stanice Kan 11 News.

Podle zprávy se částka, kterou Palestinská autonomie dluží IEC, vyšplhala na půl miliardy šekelů. Vysocí představitelé PA odjeli do zahraničí, aby získali finanční prostředky na snížení dluhu.

Palestinská autonomie odebírá elektřinu z Izraele, a to jak přímo prostřednictvím IEC, tak nepřímo prostřednictvím Jeruzalémské okresní elektrárenské společnosti, která ji nakupuje od Izraele a dodává ji Palestinské autonomii. V průběhu let se PA nahromadil dluh ve výši půl miliardy šekelů, který v posledních dvou letech nezaplatila za izraelskou elektřinu, která jí byla dodávána.

V návaznosti na to byl před dvěma týdny zaslán PA druhý varovný dopis. V dopise se uvádí, že pokud dluh neuhradí, začne IEC od příští středy iniciovat čtyřhodinové výpadky elektřiny. K těmto výpadkům dojde především v oblasti Ramalláhu, Betléma a vesnic v oblasti Jeruzaléma. Palestinská samospráva předala seznam oblastí, ve kterých usiluje o to, aby elektřina nebyla přerušena. Jedná se o místa, kde se nacházejí nemocnice nebo nezbytná zařízení.

Právě před dvěma měsíci, v létě, vypukly v Tulkarmu nepokoje v důsledku výpadku elektřiny – tento krok má tedy potenciál vyvolat nepokoje i v této oblasti. Zhruba před čtyřmi lety činil dluh dvě miliardy šekelů. Izrael ustoupil od čtvrtiny částky, další část byla zaplacena a splátky zbytku byly rozloženy do dvou let.

28.10.2021 06:16 Daniel Žingor137Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova