Praha Jeruzalém

Vynechání jakékoli zmínky o spojení židovského národa s Yavne odpovídá zjevně převažující politice mnoha zpravodajských médií jednoduše ignorovat nepohodlná fakta, ať už historická nebo moderní, která potvrzují starobylé vazby židovského národa na Izrael.

Autor: Gidon Ben-Zvi, Honest Reporting, 13. října 2021

Izraelská média tento týden informovala o objevu obrovského komplexu sestávajícího z 1 500 let starých lisů na víno, který byl schopen ročně vyprodukovat přibližně dva miliony litrů vína, v Yavne. Největší známé vinařství z byzantské éry na světě objevili archeologové z Izraelského úřadu pro památky.

Hluboké židovské spojení se starověkou Yavne hrálo v místním zpravodajství o této události významnou roli:

„V Mišně (židovské ústní tradici) se říká, že po zničení Jeruzaléma (v roce 70 n. l.) se židovské vedení přestěhovalo do Yavne a že mudrci z Yavne žili na vinici a studovali Tóru. Vykopávky ukazují na kontinuální existenci vinařství na tomto místě po mnoho staletí,“ uvedli archeologové.

Po zničení Jeruzaléma Římany totiž rabín Jochanan ben Zakkai přestěhoval Sanhedrin, nejvyšší soudní a zákonodárný orgán, který rozhodoval o všech záležitostech týkajících se halachy (židovského práva), do Yavne.

Ale zatímco izraelské zpravodajské organizace tento nezbytný kontext zahrnuly, prominentní zpravodajské služby Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) a Reuters spolu s BBC a The Times (Velká Británie) souvislost mezi místem tohoto historického objevu a spojením židovského národa s Izraelem naředily nebo zcela vymazaly.

Žádní Židé zde nejsou: AP a Reuters to zamlčely

Článek agentury Associated Press, jehož autorem je Tsafrir Abayov, neobsahuje žádná slova „Žid“, „židovský“ ani „judaismus“. A pojmy „Izrael“ a „izraelský“ jsou zmíněny pouze v souvislosti s moderní zemí, kde byla vinice vykopána. Zpráva agentury Reuters, jejímž autorem je Ari Rabinovitch (redakce Jeffrey Heller a Ed Osmond), se v podstatě drží stejné redakční linie, i když v titulku článku je zmínka o Svaté zemi.

Podle AFP: starobylá „židovská osada“ 

Článek AFP jde ještě o krok dál, neboť pro označení starobylé židovské komunity používá současný, politicky zatížený termín „osada“: „Objekt v Yavne jižně od Tel Avivu byl židovskou osadou v biblických dobách a klíčovým městem po zničení Jeruzaléma v roce 70 n. l.“.

Zprávy agentury AFP vyvolávají otázku: Pro koho to bylo klíčové město?

BBC uvádí v omyl 400 milionů lidí

Pak je tu BBC. Stanice, kterou každý týden sleduje více než 400 milionů lidí, nabízí zajímavou lekci ze zeměpisu: „Konečný produkt byl znám jako víno z Gazy a Aškelonu podle přístavů, přes které se vyváželo do Evropy, severní Afriky a Malé Asie.“ Nicméně Yavne, které je po Jeruzalému považováno za nejvýznamnější místo v postbiblických židovských dějinách, je však naprosto odsunuto na druhou kolej.

V článku BBC se totiž o Yavne píše pouze jedinou, a to jako o místě „jižně od Tel Avivu“.

The Times (UK) zmiňuje islám, nikoliv judaismus

Britským Timesům se však podařilo BBC překonat. Ve zprávě Anšela Pfeffera se píše o islámském spojení s oblastí, ale ne o židovském: „…Na byzantském východě pocházela většina vína z tohoto pobřežního pásu, než jeho výroba v sedmém století s muslimským dobytím skončila.“

Washington Post napsaly pravdu

Jedním z 1300 klientů agentury AP je deník The Washington Post (WaPo), který pověřil jednoho ze svých autorů, aby o tomto příběhu informoval.

V článku nazvaném „V Izraeli byla nalezena 1500 let stará továrna na výrobu vína“. Odborníci tvrdí, že jde o největší známou vinařskou továrnu z té doby, spisovatelka Jaclyn Peiserová se vyhnula výše uvedeným přešlapům: „Yavne je známé tím, že se v něm zhruba před 2 000 lety, kdy Římané zničili Jeruzalém, ukrývali židovští vůdci. Vytvořili si nové místo ke studiu – podle archeologů na vinici.“

Tedy pochvala deníku The Washington Post za to, že jde v tomto případě o výjimku.

Vynechání jakékoli zmínky o spojení židovského národa s Javne totiž odpovídá zjevně převažující politice mnoha zpravodajských serverů jednoduše ignorovat „nepohodlná“ fakta, ať už historická nebo moderní, která potvrzují starobylé vazby židovského národa na Izrael.

17.10.2021 06:37 Daniel Žingor311Zdroj: United with Israel

Klíčová slova