Praha Jeruzalém

„Stát Izrael má prvořadý zájem na pokračování spolupráce s jordánskými Waqf,“ řekl ministr vnitřní bezpečnosti. Židovské modlitby budou i nadále zakázány.

Autor: Ido Ben Porat , 17. října 2021 19:31

V neděli odpoledne uspořádal ministr vnitřní bezpečnosti Omer Bar-Lev ve své jeruzalémské kanceláři diskusi, aby shrnul nedávné události během židovských svátků na Chrámové hoře.

Setkání se zúčastnili policejní komisař Kobi Šabtaj, šéf jeruzalémské policie Doron Turgeman, šéf jeruzalémského okrsku Nati Gur a také zástupci ministerstva zahraničí, Národní bezpečnostní rady a Generální bezpečnostní služby.

V průběhu diskuse bylo Bar-Levovi představeno pozadí panující situace ohledně Chrámové hory, která povoluje muslimské modlitby na hoře a židovské modlitby pouze u Západní zdi, ačkoli Židé mohou na horu vystupovat za účelem návštěv. Toto uspořádání platí téměř nepřetržitě od roku 1967.

Na závěr setkání Bar-Lev prohlásil: „Izraelská policie pečlivě udržuje současnou situaci na Chrámové hoře. Chrámová hora je posvátná jak pro židy, tak pro muslimy, a proto je tamní situace citlivá a zároveň může vybuchnout, pokud dojde k jakékoli změně stávajících podmínek. Pokud jde o otázku modliteb na hoře, je důležité i nadále zachovávat současnou praxi, jak byla poprvé zavedena vládou v roce 1967, bezprostředně po Šestidenní válce, a kterou od té doby posilovaly následující vlády.“

 

Bar-Lev dodal, že „izraelská policie zajistila současnou situaci na Chrámové hoře s výjimkou ojedinělých incidentů, které byly rychle identifikovány a řešeny. Stát Izrael má prvořadý zájem na pokračování spolupráce s jordánskými Waqf,“ poznamenal.

 

„Současná vlna zájmu o židovské modlitby na Chrámové hoře, stejně jako mnoho předchozích v uplynulých desetiletích od získání nezávislosti, se objevuje opakovaně,“ uvedl v reakci Mateh Irgunej Hamikdaš. „Vyzýváme nyní lidi, aby vystupovali na Chrámovou horu k osobním i formálním modlitbám, jak to děláme již mnoho let.“

Minulý týden jeruzalémský okresní soud vyhověl odvolání izraelské policie proti rozhodnutí magistrátního soudu, který povolil Židům provádět na Chrámové hoře „tichou modlitbu“. Rozhodnutí soudkyně Bilhy Yahalomové zrušilo zákaz vstupu, který byl vydán rabínu Aryehu Lippovi, jenž byl zvyklý na Chrámovou horu vystupovat denně.

Izraelská policie se však proti rozsudku odvolala a ministr vnitřní bezpečnosti Omer Bar-Lev vyjádřil obavu, že „jakákoli změna statu quo může ohrozit veřejný mír a způsobit regionální výbuch“.

18.10.2021 06:28 Daniel Žingor116Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova