Praha Jeruzalém

Katharina von Schnurbein, koordinátorka Evropské komise pro boj proti antisemitismu, získala medaili Friedricha a Marietty Torbergových.

Židovská obec ve Vídni (IKG Wien) ocenila Katharinu von Schnurbein, koordinátorku Evropské komise pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života, medailí Friedricha a Marietty Torbergových.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 10. listopadu 2021 za přítomnosti prezidentů několika evropských židovských komunit, které tvoří výkonný výbor, a izraelského ministra pro záležitosti diaspory Nachmana Shaie.

Medaile Friedricha a Marietty Torbergových je nejvyšším vyznamenáním uděleným Židovskou obcí ve Vídni, rakouskou pobočkou Evropského židovského kongresu. Komunita jednomyslně hlasovala pro udělení medaile von Schnurbeinové jako uznání jejího úsilí v boji proti antisemitismu ve všech jeho podobách v celé Evropě.

„Je mi mimořádnou ctí, předat nejvyšší ocenění IKG Wien, medaili Marietty a Friedricha Torbergových, Katharině von Schnurbein. Je skutečnou přítelkyní všech Židů v Evropě a sdílí s námi vizi různorodé společnosti, bez antisemitismu a podněcování,“ řekl prezident Židovské obce Oskar Deutsch.

„Jako koordinátorka Evropské komise prokázala, že její práce prospívá zejména nejzranitelnějším židovským komunitám. Proto vám touto cenou chceme také poděkovat: za vaše mimořádné nasazení jako silného spojence židovského života v Evropě.“

Von Schnurbein uvedla: „Jsem poctěna, že jsem obdržela medaili Marietty a Friedricha Torbergových od Židovské obce ve Vídni jako uznání mé práce v boji proti antisemitismu a podpoře židovského života.“

„Jsem ráda, že mám příležitost a podporu Evropské komise dělat tuto práci a sdílet toto ocenění se všemi, kteří mě v tomto úsilí podporují,“ řekla von Schnurbein. „Nově přijatá Strategie EU pro boj proti antisemitismu je naším závazkem k bezpečné společnosti pro všechny židovské občany v Evropě i mimo ni. Těším se na spolupráci s členskými státy, židovskými komunitami a občanskou společností při realizaci této strategie.“

„Evropa může prosperovat pouze tehdy, budou-li prosperovat i židovské komunity,“ dodala.

Karoline Edtstadler, spolková ministryně pro EU a ústavu, uvedla: „Jsem velmi potěšena, že Katharina von Schnurbein byla dnes poctěna medailí Marietty a Friedricha Torbergových“, Edtstadler zároveň poděkovala za dlouholetou podporu a přátelství. „Je nespornou hvězdou v Bruselu, pokud jde o vystupování proti antisemitismu, a z mé pozice ministryně pro Evropu má v tomto úsilí moji plnou podporu.“

Von Schnurbein byla také nedávno oceněna Cenou rabína Moshe Rosena za rok 2021 Konferencí evropských rabínů, tedy jedním z nejvyšších ocenění.

Cena rabína Moshe Rosena za rok 2021 oceňuje mimořádný příklad občanské angažovanosti von Schnurbeinové pro tolerantní Evropu a neutuchající solidaritu s židovskou komunitou.

Autor: Redakce Arutz Sheva v Kanadě, 12. listopadu 2021

13.11.2021 08:06 Kristýna Kupková121Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News