Praha Jeruzalém

„To, co vypadalo jako slavnostní ohňostroj, se ukázalo jako organizovaný útok.“ Místní obyvatelka vypráví o děsivých událostech z minulé noci.

Od: Arutz Sheva, 14. listopadu 2021 14:09

Čtvrť Ma’ale HaZeitim (Olivová hora) včera vypadala jako válečná zóna. Hannah Yagelová, obyvatelka této čtvrti, hovořila s Arutz Sheva o těžké noci, kterou místní obyvatelé prožili.

Noční události, které zahrnovaly zápalné lahve, kameny a další předměty namířené na domy Židů, začaly odpalováním ohňostrojů, které se ukázaly být namířeny nikoliv na oblohu, ale směrem k domům. „Asi čtyři hodiny po půlnoci začali odpalovat pyrotechniku. Jsme zvyklí na výbuchy a mysleli jsme si, že jde o svatbu, ale během minuty jsme si uvědomili, že ohňostroje míří na domy v sousedství a na sousedskou bránu a to společně se zápalnými lahvemi.“

Hannah řekla: „Zavolali jsme děti, aby se podívaly na krásný ohňostroj, ale pak jsme viděli, že ohňostroje nemíří na oblohu, ale na domy. Vidíte, jak začíná hořet velká palma u vchodu do čtvrti, jsou tam další dva ohně a začíná stoupat dým. Hlasy se přibližovaly a my jsme si uvědomili, že to nejsou výkřiky radosti, ale že útočí na domy.“

„Ve stejnou dobu jsme slyšeli, jak na náměstí u čtvrti útočí na auto patřící obyvatelům jemenské vesnice, a pak jsme si uvědomili, že jsme opět pod útokem.“

Hannah hovořila o svém telefonátu na policii, který byl kvůli zmatku policie pravděpodobně první. „Volala jsem okamžitě, když jsem si uvědomila, že to není obyčejný ohňostroj. Policie začala obvyklými otázkami typu ‚kde přesně jste‘ a dalšími podobnými otázkami, které ztrácejí čas. Když jsem si uvědomila, že venku hoří, zeptala jsem se policie, jestli mám zavolat hasiče. Policie řekla, že ano. Mezitím ostatní obyvatelé zavolali policii a hasiče a my jsme jako správní civilisté čekali.“

„Očekávali jsme, že přijedou za 2-3 minuty. Ve skutečnosti to policii trvalo 15-20 minut. Palma hořela, hasičská stanice byla vzdálená jen pár minut jízdy, ale trvalo jim asi půl hodiny, než se tam dostali. Sousedé použili hadici s vodou, což se zpočátku zdálo beznadějné, ale podařilo se jim oheň dostat pod kontrolu.“

Hannah pokračovala: „V té době se neustále střílela pyrotechnika a lítaly zápalné lahve, takže se obyvatelé rozhodli jít dolů a bránit se, a nakonec právě přijela policie, protože když jsme napadeni, v nejlepším případě dorazí po čtvrt hodině. Když jsme se začali bránit, policie přijela. Velmi stateční obyvatelé se vydali na cestu, aby útočníky vyhnali. I když policejní síly dorazily, moc toho neudělaly, alespoň ne zpočátku. Čtvrť byla obležena více než hodinu a půl. Hosté nemohli odejít, studenti Bnej Akivy, kteří byli na okresní pobočce, se nemohli vrátit domů až do pozdních hodin, protože přijela policie a rozhodla se zablokovat silnici před Araby i Židy, místo aby zajistila dopravu.“

„Museli jsme zapojit okresního velitele. Jen to přimělo policii otevřít cestu a umožnit nám vjezd a výjezd ze čtvrti,“ řekla Yagelová s tím, že policie vystřelila několik omračujících granátů a později i slzný plyn. „Nebylo uděláno nic, co by vyhnalo dav Arabů. Zastavili dopravu a nedovolili jízdu směrem do čtvrti ani směrem do vesnice dál po silnici.“

Podle ní bylo cítit, že se jedná o organizovaný a dobře koordinovaný útok na domy v sousedství. „Někdy se stane, že chlapec nebo dítě hodí kámen nebo vystřelí rachejtli a uteče. To včera nebyl tento případ. Šlo o organizovaný a velmi dlouhý útok maskovaných mužů. Vypadalo to na něco předem organizovaného, i když důvod nebyl jasný. Nebyla tam žádná záminka, kterou bychom předem slyšeli ve zprávách.“

Vyvolává taková událost obavy i pro následující noci? „Věřím, že každý, kdo žije v Ma’ale HaZeitim a v židovské osadě ve východním Jeruzalémě, zde žije také z pocitu poslání, které přesahuje lásku k Jeruzalému. Ti, kteří se bojí a nedokážou se s takovými událostmi vyrovnat, tu přirozeně nejsou. Strach a ostražitost jsou tu vždy, ale doufejme, že to byl ojedinělý případ. Jsme jen obyvatelé Jeruzaléma, kteří si koupili nebo pronajali domy pěkné domy. Je to zavedená čtvrť s krásnými byty a doufáme, že se policie postará o to, aby podobným událostem zabránila a nenechá nás napospas osudu, pokud by někoho napadlo takovýto útok zopakovat.“

15.11.2021 05:34 Daniel Žingor416Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova