Praha Jeruzalém

Židovská agentura vítá rozhodnutí Izraele pokračovat v etiopské aliji.

Od: All Israel News, 29. prosince 2021

Izraelská vláda schválila přistěhování několika tisíc Židů z Etiopie, z nichž někteří čekali desítky let, aby se mohli připojit ke svým příbuzným v Izraeli.

Na pozadí občanské války a zhoršujících se podmínek pro komunitu Židů a jejich potomků v Etiopii přijala izraelská vláda 28. listopadu usnesení o pokračování operace „Tzur Israel“, programu, který byl zahájen v prosinci 2020 a jehož cílem je spojit židovské přistěhovalce z Etiopie s jejich rodinami v Izraeli.

Podle údajů ministerstva se do židovského státu v roce 2021 přistěhovalo 1 636 etiopských Židů a od vypuknutí pandemie koronaviru v březnu 2020 se do Izraele přestěhovalo přes 2 000 etiopských olim (přistěhovalců).

Židovská agentura pro Izrael (JAFI), Židovská federace Severní Ameriky (JFNA) a Keren Hayesod ocenily rozhodnutí izraelské vlády přivést do Izraele další členy etiopské židovské komunity.

„Tleskáme ministryni pro aliju a integraci Pnině Tamano-Šatové za její neúnavné úsilí o pokračování alije z Etiopie spolu s Židovskou agenturou a ministerstvem vnitra vedeným ministryní Ayelet Shakedovou,“ uvedl Yaakov Hagoel, který od července zastává funkci úřadujícího předsedy Židovské agentury.

„Toto vládní rozhodnutí ukončí utrpení mnoha rodin, které se po letech čekání na aliju konečně znovu setkají,“ dodal Hagoel.

„Dnes napravujeme trvající nespravedlnost,“ řekla Tamano-Šataová, sama etiopská imigrantka. Podle ní je krok kabinetu odpovědí těm, kteří čekali „příliš mnoho let na to, aby mohli se svými rodinami přijet do Izraele“, a vyřešením „bolestivé záležitosti“.

Další skupinu etiopských přistěhovalců, kteří mají přijet, budou tvořit rodiče, děti a sourozenci příbuzných, kteří již v Izraeli žijí, a také sirotci, jejichž rodiče v Izraeli zemřeli.

Tamano-Šata a Shakedová prosazovali urychlení plného provedení rezoluce s ohledem na zhoršující se občanskou válku v Etiopii. Většina Etiopanů směřujících do Izraele opustila své domovy a vesnice a čeká ve větších městech Gondaru a Addis Abebě, dokud jim nebude povolen odlet do židovského státu.

Joseph Feit, předseda organizace Struggle to Save Ethiopian Jewry (Boj za záchranu etiopských Židů), uvedl, že tyto komunity „těžce zasáhla bouře neštěstí: mor v podobě COVID, občanská válka a občanské nepokoje“. Feitova organizace v Etiopii poskytuje nezbytnou pomoc a uvedl, že ceny potravin se dramaticky zvýšily, zatímco některé hlavy domácností byly nuceny vstoupit do etiopské armády.

Navzdory přetrvávající nejistotě a drsným podmínkám si etiopská židovská komunita udržuje silnou židovskou identitu, včetně každodenního praktikování tradičních židovských rituálů.

Předseda správní rady JFNA Mark Wilf ocenil rozhodnutí vlády pokračovat v desetiletí trvající kampani za přijetí etiopských Židů v jejich izraelském domově.

„Od počátku operací Mojžíš a Šalamoun před více než třemi desetiletími hrály židovské federace ústřední roli při mobilizaci podpory a zdrojů, aby přivedly etiopské Židy domů do Izraele a pomohly jim začlenit se do izraelské společnosti. Dnešní oznámení je vzrušujícím a důležitým krokem ke sjednocení rodin a posílení židovského národa,“ řekl Wilf.

Steven Lowy AM, předseda světové správní rady Keren Hayesod, uvedl, že jeho organizace stojí jednotně se svými partnery za tím, aby se více členů etiopské židovské komunity vrátilo domů do Izraele.

„Budeme pracovat na zajištění bezpečnosti jejich alije i jejich absorpce v Izraeli. I nadále bude naší prioritou zajistit blaho a úspěšnou integraci olim do izraelské společnosti,“ uvedl Lowy AM jménem své organizace, která slouží jako celosvětová pobočka pro získávání finančních prostředků Židovského lidu a sionistického hnutí.

Po přistání v Izraeli budou nově příchozí v karanténě v přísném souladu s požadavky izraelského ministerstva zdravotnictví. Dostane se jim podpory od pracovníků Židovské agentury, kteří jsou zodpovědní za dohled nad příchodem a integrací nových přistěhovalců do izraelské společnosti.

Po skončení karantény organizace přesune nové přistěhovalce do absorpčních center, kde jim bude dále poskytována pomoc s dočasným ubytováním, osvojením jazyka, zprostředkováním zaměstnání, finanční pomocí a dalšími zdroji, které jim pomohou začlenit se do izraelské společnosti.

Vedoucí představitelé místní komunity v Etiopii však byli zklamáni nedostatečným tempem, když uvedli, že izraelská vláda, „místo aby své rozhodnutí okamžitě provedla, jak vyžaduje zákon, hledá výmluvy pro odklad“.

Podle Feita mělo izraelské ministerstvo vnitra již dříve vyslat do Etiopie pracovníky, aby situaci vyhodnotili. Místo toho oznámilo, že se stále připravují a odletí pravděpodobně v lednu 2022. Navíc nebylo jasně řečeno, kdy letecký transport skutečně začne.

Etiopská alija je klíčovým posláním JAFI, JFNA a Keren Hayesod a je ústředním bodem jejich spolupráce. Za posledních 40 let se tyto organizace ve spolupráci s Mezinárodním společenstvím křesťanů a Židů podílely na příchodu více než 92 000 nových etiopských přistěhovalců do Izraele.

V současné době žije v Izraeli přibližně 140 000 etiopských Židů a vedoucí představitelé komunity odhadují, že v Etiopii zůstává 6 000 až 9 000 osob.

07.01.2022 06:58 Daniel Žingor101Zdroj: All Israel news

Klíčová slova