Praha Jeruzalém

„Jednoduše nechápu, jak bych mohl být já nebo vlastně jakýkoli Žid, který je na toto jméno hrdý, nadále spojován s touto korporací.“

Autor: Pesach Benson, United With Israel, 5. ledna 2022

Rabín YY Rubinstein po 30 letech přispívání do programu BBC rezignoval kvůli tomu, co označil za „neomluvitelný“ antisemitismus.

Rabín Rubinstein v úterý na Facebooku zveřejnil svůj rezignační dopis.Vyhledávaný spisovatel a mezinárodní lektor, pravidelně vystupoval v pořadech BBC, jako jsou „Myšlenka dne“, „Východ, západ slunce“ a další televizní a rozhlasové pořady. Při některých příležitostech dokonce vystupoval v pořadu BBC World Service.

V dopise adresovaném pracovníkovi BBC, který byl identifikován pouze jako Gabby, rabín napsal: „Současná krize ohledně antisemitismu v korporaci a její pokusy obrátit oběti nedávného antisemitského útoku na židovské děti v Londýně a tvrdit, že oběti byly ve skutečnosti pachateli, byly a jsou neomluvitelné. Zastírání a popírání, které následovalo, bylo a je naprosto zatracující.“

Rabín Rubinstein poznamenal, že BBC se umístila na třetím místě v seznamu největších antisemitů Centra Simona Wiesenthala za rok 2021, ale zdůraznil, že to není odrazem Gabbyho nebo lidí z produkce, s nimiž během 30 let práce ve vysílání pracoval.

Rabín však uzavřel: „Jednoduše nechápu, jak bych mohl být já nebo vlastně jakýkoli Žid, který je na toto jméno hrdý, nadále spojován s touto korporací.“

Židé jsou již dlouho frustrováni zpravodajstvím BBC o Izraeli, ale během Chanuky hněv naprosto vyvřel.

Židovské děti, které cestovaly v londýnském autobuse na sváteční oslavu, byly v centru Londýna zákeřně obtěžovány skupinou muslimských antisemitů. Mladíci křičeli „Svobodná Palestina“, dělali nacistické pozdravy a další vulgární gesta, plivali a bušili do oken. Útok byl zachycen na videozáznam, policie však podezřelé nenašla.

Zpravodajství BBC nepravdivě tvrdilo, že zevnitř autobusu byly slyšet islamofobní nadávky, ačkoli na videu žádné slyšet nebyly. Lingvista a forenzní audioexperti, které si objednala Rada židovských poslanců, dospěli k závěru, že šlo o slova, která někdo řekl hebrejsky: „tikra lemišehu, ze dachuf“, což v angličtině znamená „Zavolejte někoho, je to naléhavé“.

Bývalý předseda BBC Michael Grade vyzval zpravodajskou službu, aby „poskytla důkazy na podporu své obhajoby, nebo aby se zamyslela a vydala naléhavou opravu a omluvu.“

Britští Židé a zákonodárci požadují, aby BBC přijala pracovní definici antisemitismu vypracovanou Mezinárodní aliancí pro připomínání holocaustu a zavázala se dodržovat spravedlivé standardy zpravodajství o Izraeli a Židech.

V prohlášení pro Jewish Chronicle mluvčí BBC uvedl: „Rozhodnutí rabína YY Rubinsteina nás mrzí, protože vždy poskytoval do našich pořadů promyšlené a soucitné příspěvky, které naši posluchači hluboce oceňovali. Antisemitismus je odporný a my se snažíme sloužit židovské komunitě a všem komunitám ve Spojeném království spravedlivě.“

07.01.2022 06:43 Daniel Žingor177Zdroj: United with Israel