Praha Jeruzalém

Žádná zmínka o palestinském arabském násilí a zároveň snaha o vznik dvou států činí Blinkenovy „akce, které by mohly zvýšit napětí“, irelevantními. Názor…

Autor: Dr. Aaron Lerner 27.3.22 18:58

Součástí návštěvy Anthonyho Blinkena v Izraeli bylo i napomenutí izraelské vládě, aby se zdržela:

1. Rozšiřování osad

2. Násilí ze strany osadníků

3. Demolic

4. Vystěhovávání rodin z domů, ve kterých žily desítky let

Palestinská samospráva má podle amerického ministra zahraničí pouze jediný problém:

1. Platby jednotlivcům odsouzeným za terorismus

Nebylo zmíněno: Denní násilí palestinských Arabů na silnicích a v městských oblastech, včetně nočního blokování příjezdové cesty, útoky nožem a házení kamením (děje se neustále, ale i právě během minulého týdne), nelegální výstavba palestinských Arabů a poškozování životního prostředí, ničení archeologických a jiných důkazů o židovské přítomnosti v Judeji a Samaří v biblickém období a později a mnoho dalšího.

Není jasné, komu byla určena tato věta:

1. Podněcování k násilí

Podívejte se na Blinkenův projev níže (jak jej sdělil premiérův poradce pro zahraniční média) a posuďte sami.

Prohlášení ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena po dnešním setkání s premiérem Naftalim Bennettem (neděle 27. března 2022):

„Oceňujeme veškeré úsilí spojenců a partnerů o zastavení katastrofálního utrpení, které ruská agrese způsobuje obyvatelům Ukrajiny. A musím říci, že jsme také vděční za úsilí izraelské vlády poskytnout Ukrajině humanitární pomoc, včetně více než sta tun potravin, léků, generátorů a dalších životně důležitých zásob. A polní nemocnice. dnes jsem měl možnost, když jsem byl s ministrem zahraničí Lapidem, se skutečně spojit přímo s těmi, kteří polní nemocnici provozují. Udělali jsme to virtuálně a bylo velmi silné vidět to v akci.

Tato podpora je klíčová, protože v důsledku útoků Moskvy je stále více ukrajinských mužů, žen a dětí zabíjeno, mrzačeno a vysídlováno. Další jsou uvězněni v barbarských obklíčeních, kde je jim odpíráno jídlo, voda, léky a kde lidé umírají hlady. Celá polovina ukrajinských dětí byla v důsledku ruské agrese vysídlena. Polovina dětí v zemi.

Také jsem jasně vyjádřil přesvědčení Spojených států, že si Izraelci a Palestinci zaslouží stejnou míru svobody, bezpečnosti, příležitostí a důstojnosti. A to je jeden ze zásadních důvodů, proč podporujeme vyjednané řešení dvou států. Premiér a jeho vláda vyvinuli důležité úsilí k řešení některých problémů, kterým Palestinci čelí: zvýšili prodej izraelské vody do Gazy, nyní udělují povolení 20 000 lidí z Gazy pracovat v Izraeli, legalizují status tisíců Palestinců na Západním břehu Jordánu. A my velmi doufáme, že v blízké budoucnosti uvidíme další úsilí v tomto směru. Povzbuzuje nás také setkání členů kabinetu premiéra s palestinskými představiteli, včetně ministra obrany Gantze, s nímž se za chvíli uvidím.

Naše administrativa rovněž obnovuje vztahy Ameriky s Palestinskou samosprávou a palestinským lidem, v čemž budu dnes pokračovat v Ramalláhu s prezidentem Abbásem a ve východním Jeruzalémě s představiteli tamní živé a rozmanité občanské společnosti. Zvyšujeme humanitární pomoc palestinskému lidu, která od dubna 2021 činí celkem půl miliardy dolarů.

Dnes jsme také diskutovali o způsobech, jak podpořit pokojný průběh Pesachu, Ramadánu a Velikonoc v Izraeli, Gaze a na Západním břehu Jordánu, zejména v Jeruzalémě, městě, které má tak velký význam pro Židy, křesťany i muslimy. A to znamená pracovat na tom, aby se na všech stranách zabránilo akcím, které by mohly zvýšit napětí, včetně rozšiřování osad, osadnického násilí, podněcování k násilí, demolicí, plateb osobám odsouzeným za terorismus, vystěhovávání rodin z domů, v nichž žily po desetiletí. Je to poselství, které budu zdůrazňovat na všech svých setkáních během této cesty.

Zároveň zvyšujeme naše úsilí o podporu partnerství mezi palestinskými a izraelskými občanskými organizacemi, podniky, mladými lidmi a dalšími částmi společnosti prostřednictvím pětiletého zákona Nity M. Loweyové o blízkovýchodním partnerství pro mír v hodnotě 250 milionů dolarů. Hned poté budu mít příležitost setkat se s jedním z prvních příjemců grantů tohoto programu, s projektem, který spojuje skupiny v Gaze, na Západním břehu Jordánu a v Izraeli, aby řešily vzájemně propojený problém nedostatku vody. Snahy, jako je tato, nejenže zlepší životy lidí, ale také budou budovat vztahy, které mohou pomoci zmírnit napětí a násilí a v konečném důsledku položit základy pro dialog a mír.

A konečně, jak uvedl pan premiér, diskutovali jsme o tom, jak můžeme i nadále stavět na významném pokroku dosaženém v rámci Abrahámských dohod a normalizace, a to i na summitu, který začíná dnes večer v Negevu. Spojené státy budou i nadále nejen podporovat práci těch, kteří již vztahy normalizovali, ale také naléhat na další vlády, aby tento důležitý krok učinily ku prospěchu lidí ve svých zemích i daleko za jejich hranicemi.

Pane premiére, váš nedávný trojstranný summit s prezidentem El-Sisim a korunním princem Mohammedem bin Zayedem, stejně jako návštěva prezidenta Herzoga v Turecku na setkání s prezidentem Erdoganem a dalšími, to jsou jen poslední projevy širší angažovanosti, která je možná, když se normalizace stává novou normou v celém regionu. A opět oceňuji izraelské vedení, jeho angažovanost a diplomacii při vytváření těchto dohod a jejich uskutečňování.

Takže, pane premiére, děkuji vám za dnešní přijetí a opět za tak konstruktivní a důležitou výměnu názorů na vše, o čem jsme právě hovořili, a nejen to. A děkuji vám za to, že i nadále posilujete trvalé a silné přátelství mezi Izraelem a Spojenými státy. Velmi vám děkuji, mnohokrát děkuji.“

Pane Blinkene nepovyšujte se a nedělejte ze sebe hlupáka. Ano, jsou to poměrně extrémní slova, kterými jsem vás popsal, ale jsou zasloužená.

Považuji Antonyho Blinkena za povýšeného a hloupého, protože se připojil ke stejně povýšenému hlupákovi, velvyslanci Nidesovi, který nám říká, co máme dělat v oblasti izraelsko-palestinsko-arabských vztahů na základě domněnky, že ví mnohem lépe než my, jaké jsou naše zájmy a co je reálně proveditelné.

Když se setkáme s někým, kdo stále dokola mluví o „dvoustátním řešení“ se suverénním palestinským arabským státem, usmějeme se a zdvořile odmítneme vysvětlovat, proč jsou to bezradní ideologové.

V podstatě se k těmto řečem stavíme stejně, jako bychom se stavěli k někomu, kdo mluví o svém podivném náboženském přesvědčení, nebo k dítěti, které diskutuje o zoubku, který nechalo Zoubkové víle pod polštářem.

Kdyby to nezasahovalo do politiky, nevadilo by to, pane Blinkene.

Ale vaše ministerstvo zahraničí nyní nabízí téměř milion dolarů nevládním organizacím, aby se zapojily do boje proti nám.

A vy plánujete tlačit na to, abychom přišli o jakákoli zdánlivá práva na Chrámové hoře – na období ramadánu a dále (po ramadánu s argumentem, že obnovení židovských návštěv by způsobilo jen problémy).

A k mnoha dalším ústupkům.

Ty jsou však svou důležitostí mnohonásobně menší než vaše snaha zamést si s námi a našimi sunnitskými spojenci v rámci dohody s Íránem.

V této souvislosti nepřehlédneme ani znepokojivou poznámku velitele CENTCOM generála Franka McKenzieho, že zatímco „Írán je odhodlán zničit Izrael“, pak „má obavy z výměny názorů mezi Íránem a Izraelem, protože jsou ohroženy naše síly“. Jako bychom neměli jednat proti zemi, která je odhodlána nás zničit!

Nejsme sami, kdo podléhá tomuto povýšenému a iracionálnímu přístupu. Saúdové trpí tím, že jsou vystaveni neuvěřitelně selektivnímu morálnímu standardu, který je zneužíván ke zpochybňování amerických dodávek kritického vybavení spolu s americkým odmítnutím uznat Hútíe za teroristy, kterými jsou. A to v době, kdy Hútíové podnikají jedno kolo útoků na Saúdskou Arábii za druhým.

Pane Blinkene, jsme to my, kdo stojí na té správné straně historie.

 

Dr. Aaron Lernerje redaktorem IMRA – Independent Media Review and Analysis – od roku 1992 poskytuje zprávy a analýzy o Blízkém východě se zaměřením na arabsko-izraelské vztahy Webové stránky: www.imra.org.il

28.03.2022 06:01 Daniel Žingor364Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova