Praha Jeruzalém

Pro židovské Ukrajince, kteří utekli před válkou, je to poprvé, kdy budou moci osobně prožít slova izraelské hymny Hatikva: „Být svobodným národem v naší zemi“.

Od: United with Israel, 5. května 2022

Před několika týdny oslavili ukrajinští uprchlíci, kteří se dostali do Izraele, svou nově nabytou svobodu na svátek Pesach – svátek, který oslavuje vysvobození starověkých Izraelitů z egyptského otroctví – což je obzvláště významná událost pro ukrajinské Židy, kteří také utekli před útlakem v podobě úplné válečné zóny ve své rodné zemi.

Příběh Pesachu je však pro židovský národ pouze začátkem vykupitelského procesu. Vykupitelský aspekt pesachového příběhu se uzavřel, když židovský národ konečně dosáhl Země Izrael.

V roce 2022 se tato událost slaví jako Jom haatzmaut (Den nezávislosti Izraele).

Pro židovské Ukrajince prchající před válkou to bude poprvé, kdy budou moci osobně prožít slova izraelské hymny Hatikva: „Být svobodným národem v naší zemi“.

I proto je letošní Jom haatzmaut obzvláště významný, stejně jako byl Pesach.

To proto, že přestože se narodili a vyrostli na Ukrajině, jsou stále Židy. Vědomí, že Izrael je přirozeným prostředím židovského národa, může učinit oslavu jejich prvního Dne nezávislosti v Izraeli ještě více vzrušující. Jejich oslavy jsou však ztíženy problémy.

To proto, že nedostatek potravin je mezi ukrajinskými uprchlíky, kteří do Izraele přišli jen s košilí na zádech, skutečným problémem.

To znamená, že oslava Dne nezávislosti pro ně bude náročná, pokud nebudou mít ani co jíst.

Proto se do akce zapojuje sociální organizace Meir Panim. Meir Panim zřídila po celém Izraeli polévkové kuchyně restauračního typu pro ty, kteří trpí nedostatkem potravin – mezi nimi i pro ukrajinské uprchlíky. S každodenním přílivem těchto uprchlíků se charitativní organizace rozjela na plné obrátky a zajišťuje potřeby této zranitelné skupiny obyvatel.

Jejich důležitá práce má zásadní význam. Je však také závislá na financování ze strany soukromých dárců, kterým na Izraeli záleží.

Proto organizace žádá přátele Izraele na celém světě, kteří chtějí oslavit Jom haatzmaut zvláštním způsobem, aby tak učinili a přispěli na tento svatý účel.

To znamená, že nyní máte možnost pomoci ukrajinskému uprchlíkovi oslavit Den nezávislosti Izraele s plným žaludkem. Přispějte Meir Panim ještě dnes.

08.05.2022 05:22 Daniel Žingor64Zdroj: United with Israel

Klíčová slova