Praha Jeruzalém

Židovský národ se chystá oslavit svátek Roš ha-šana – židovský nový rok a čas pro zpytování duše a pokání. Celý kolektiv United with Israel vám všem přeje šťastný, zdravý a sladký Nový rok!

Autor: Rabín Ari Enkin Rabínský ředitel, United with Israel, 25. 9. 2022

Podle židovské tradice Bůh dokončil stvoření světa na Roš ha-šana. Každý rok v tento den Bůh provádí inventuru, roční zúčtování. Usedá k soudu nad celým lidstvem a prohlíží „složku“ každého člověka.

Zkoumá naši minulost, přítomnost i budoucnost. Zvažuje naše činy, naše chování a naše vztahy. Dívá se, jakým směrem se ubíráme. Hodnotí, jaký rok nás čeká. Skutečný soudný den. Na vahách jsou naše životy.

Ústředním prvkem Roš ha-šana je troubení na šofar, beraní roh. Učíme se, že troubení na beraní roh na Roš ha-šana nám poslouží jako zásluha o dobrý rok. Šofar totiž připomíná blízkou oběť Izáka.

Aby Bůh vyzkoušel Abrahamovu věrnost Bohu, přikázal mu, aby vzal svého syna Izáka a obětoval ho na oltáři. Abraham samozřejmě udělal, co mu bylo řečeno, ale několik vteřin předtím, než se měl nůž dotknout Izákova krku, zavolal na Abrahama anděl a přikázal mu, aby to nedělal.

Byla to zkouška. Místo svého syna Abraham obětoval Bohu berana.

Dozvídáme se, že se to vše odehrálo na hoře Moria – Chrámové hoře v Jeruzalémě. Odehrálo se to prvního dne hebrejského měsíce tišrej – budoucího data Roš hašana. Proto troubením na šofar (beraní roh) na Roš ha-šana připomínáme Bohu věrnost, kterou projevil náš praotec Abraham, a Bůh nás touto zásluhou zapečetí na rok požehnání.

Jídelníček na Roš ha-šana zahrnuje velké množství symbolických jídel, která všechna představují naše modlitby za sladký nový rok plný požehnání. Bezprostředně před nebo bezprostředně po konzumaci těchto pokrmů se odříkává krátká modlitba.

Nejvýznamnějším z těchto symbolických jídel je jablko namočené v medu. Na Roš ha-šana jsou oblíbené také dezerty na bázi medu, které opět symbolizují naše přání sladkého roku! Tradiční chléb chala, který se jí při šabatu a svátečních jídlech, se na Roš ha-šana peče kulatý, což symbolizuje koloběh života a koloběh roku.

V duchu svátku Roš ha-šana chci každému z vás, z rodiny United with Israel, popřát šana tova – šťastný a zdravý nový rok plný Božího požehnání a dobroty.

26.09.2022 06:18 Daniel Žingor189Zdroj: United with Israel

Klíčová slova