Praha Jeruzalém

V minulých dnech obdržely židovské obce na Ukrajině sady čtyř druhů plodin, nad kterými mohou žehnat během svátku Sukot.

Od: Israel National News 9. října 2022, 18:17

Předání čtyř druhů plodin Židům na Ukrajině na svátek Sukot každoročně zahrnuje složitou logistiku a letos bylo mnohem komplikovanější kvůli nedostatku letů do země a obtížné dosažitelnosti bombardovaných měst.

Navzdory obtížím se Federace židovských obcí Ukrajiny nevzdala a připravila se na to s předstihem: Čtyři druhy odjely před několika týdny z Izraele do Rakouska. Poté byly převezeny do Maďarska, kde prošly procesem třídění a byly spojeny do sad a odtud v chladírenském voze odeslány do distribučního centra ve městě Užhorod na Ukrajině za asistence vrchního rabína města a emisara Chabadu rabína Šlomo Wilhelma.

Z Užhorodu byly sady rozvezeny po celé Ukrajině – rabínům ve městech a emisarům Chabadu a dokonce i do malých obcí, kde není stálý rabín ani emisar – aby pomohly ukrajinským Židům dodržovat micvot svátku.

Sady byly také zaslány Federací židovských obcí Ukrajiny židovským vojákům v oblasti Donbasu na jejich žádost.

„Ani válka nás nezastaví v tom, abychom i nadále poskytovali náboženské služby každému Židovi na Ukrajině, ať je kdekoli. Bylo to náročné, ale jsem rád, že se nám to s Boží pomocí podařilo,“ řekl předseda organizace, rabín Meir Stambler.

10.10.2022 05:59 Daniel Žingor86Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova