Praha Jeruzalém

Jeden z poslanců Knesetu chce urychleně vrátit návrh zákona o izraelské svrchovanosti v údolí Jordánu.

Autor: Nicole Jansezian 17. ledna 2023

Jeden z poslanců Knesetu předložil návrh zákona vyzývající k anexi Jordánského údolí Izraelem, což by vyvolalo široké odsouzení ze strany států, které považují izraelské osady podle mezinárodního práva za nezákonné.

Návrh zákona předložený Dannym Danonem – bývalým izraelským velvyslancem při OSN a členem strany Likud – by představoval první krok Izraele k rozšíření jeho zákonů na části Judska a Samaří od šestidenní války v roce 1967.

„Všechny aspekty svrchovanosti Státu Izrael se budou vztahovat na všechny oblasti izraelských osad v údolí Jordánu, včetně průmyslových oblastí, které jim slouží, archeologických nalezišť v oblasti a přístupových cest k těmto oblastem,“ uvádí se v návrhu zákona.

 

Navrhovaná oblast pro anexi představuje přibližně 30 % Západního břehu Jordánu.

Anexe je v izraelsko-palestinském konfliktu kontroverzní otázkou. Benjamin Netanjahu během svého předchozího funkčního období ve funkci premiéra ustoupil od svého slibu anektovat Západní břeh Jordánu v roce 2020, protože to téměř zmařilo mírovou dohodu o Abrahámských dohodách se Spojenými arabskými emiráty.

Velvyslanec SAE v USA Júsef al-Otaiba tehdy napsal úvodník, který vyšel v hebrejštině v izraelském deníku Yediot Ahronot, v němž uvedl, že anexe by byla vážnou překážkou míru.

„Anexe zcela jistě a okamžitě zmaří izraelské snahy o zlepšení bezpečnostních, hospodářských a kulturních vazeb s arabským světem a se SAE,“ napsal.

„To jsou mrkvičky – pobídky, výhody – pro Izrael. Větší bezpečnost. Přímé vazby. Rozšířené trhy. Rostoucí uznání. To je to, co by mohlo stav normalizovat,“ pokračoval Otaiba ve vysvětlování výhod normalizace mezi Izraelem a arabským světem. „Normální není anexe. Naopak, anexe je zavádějící provokace jiného řádu. A pokračující řeči o normalizaci by byly jen mylnou nadějí na lepší vztahy s arabskými státy.“

Nyní se však zdá, že v Knesetu sílí snaha předložit takový návrh zákona alespoň pro část Západního břehu Jordánu. Danon očekává, že jeho zákon podpoří i někteří opoziční poslanci v současném Knesetu.

„Anexe Jordánského údolí je pro Izrael významnou otázkou z historického, ekonomického, ale především bezpečnostního hlediska. Víme, že uplatnění svrchovanosti Izraele nad údolím Jordánu má podporu jak ve vládní koalici, tak v opozici,“ řekl Danon. !Pro uplatnění svrchovanosti není vhodnější doba a my musíme spojit síly, abychom tak učinili co nejdříve.“

V současné době se na izraelské obce na Západním břehu Jordánu vztahuje vojenské právo, protože Izrael po získání území ve válce v roce 1967 tuto oblast nikdy oficiálně neanektoval. Izraelské komunity jsou rozesety po celé Judeji a Samaří mezi palestinskými komunitami. Kneset pravidelně hlasuje o rozšíření platnosti vnitrostátního práva na izraelské občany, kteří zde žijí, aby měli nárok na federální služby, jako je hlasování, pojištění a sociální zabezpečení.

„Dodnes se izraelské zákony na obyvatele údolí Jordánu nevztahují, a proto jsou jako občané diskriminováni. To způsobuje obtíže a komplikace v různých oblastech života. To lze napravit širokou veřejnou podporou izraelských občanů, kteří požadují uplatňování izraelské svrchovanosti v údolí Jordánu,“ vysvětluje se v legislativě.

Danonova legislativa se zaměřuje na 30 izraelských osad a kibuců v Jordánském údolí na hranici s Jordánským královstvím, které se rozprostírá na jih k Mrtvému moři a na sever podél řeky Jordán.

Návrh zákona, jehož kopii ALL ISRAEL NEWS získaly, poukazuje na židovskou a biblickou historii „vyrytou do jeho půdy“.

„Území je rozděleno mezi majetky kmenů Juda, Gád, Ruben, Manases a Benjamín a prochází rovinou, kde Bible předává, že Jozue ben Nun přivedl židovský národ do země Izrael,“ uvádí se v legislativě. „Stát Izrael není ‚okupantem‘ Judska a Samaří a údolí Jordánu. V údolí žili Židé i v moderní době. V roce 1939 byl založen kibuc Bejt Arava, jehož nová inkarnace se dnes nachází v Regionální radě Svitků od Mrtvého moře. V izraelské osvobozenecké válce padl kibuc do rukou Jordánců a znovu byl osvobozen v šestidenní válce.“

Danon ve svém návrhu zákona upozorňuje, že většina obyvatel Jordánského údolí jsou zemědělci a vyvážejí značné množství produktů.

„Míra exportu činí přibližně 66 % a patří k nejvyšším v zemi,“ uvádí se v návrhu zákona. „Zemědělci v údolí Jordánu prošli v posledních letech procesem modernizace a profesionalizace, zvětšili a zkvalitnili pozemky díky diverzifikaci.“

18.01.2023 05:58 Daniel Žingor182Zdroj: All Israel news