Praha Jeruzalém

Poslanec Knesetu Rothman navrhne zákon na příštím zasedání Knesetu.

Od: All Israel News, 5. září 2023

Poslanec Knesetu Simcha Rothman ze strany Náboženský sionismus v neděli oznámil svůj záměr prosadit návrh zákona, který by omezil nežidovskou imigraci do Izraele a usnadnil vyhoštění nelegálních migrantů.

Stalo se tak poté, co si násilné střety mezi eritrejskými žadateli o azyl, z nichž většinu tvoří nelegální migranti, vyžádaly nejméně 160 zraněných, včetně 40 izraelských policistů, a zpustošily ulice v Tel Avivu.

Rothman, předseda Výboru pro ústavu, právo a spravedlnost, uvedl, že předloží návrh „Základního zákona tzv: o vstupu, přistěhovalectví a postavení v Izraeli“ na začátku zimního zasedání Knesetu.

Podle textu návrhu zákona je „účelem tohoto základního zákona… zaručit imigrační politiku, která bude chránit jedinečné právo židovského národa na sebeurčení ve Státě Izrael a zachová suverenitu a bezpečnost Státu Izrael“.

Návrh zákona umožní židovskému státu stanovit roční kvótu uprchlíků, kterým by byl v Izraeli udělen legální status, a automaticky zablokovat získání statusu uprchlíka každému jednotlivci, který do země vstoupí nebo v ní zůstane nelegálně. Takové osoby by pak podle návrhu zákona mohly být také deportovány.

Kromě toho by ti, kteří nemohou být deportováni, například pokud je jejich domovská země považována za nebezpečnou, mohli být podrobeni přísným omezením, včetně omezení jejich pohybu a zabavení jejich finančních prostředků, dokud nebudou souhlasit s odchodem z Izraele do jiné bezpečné země.

V letech 2014 až 2017 poslal Izrael tisíce nelegálních přistěhovalců do Rwandy a Ugandy, přičemž přistěhovalci dostali 3 500 dolarů za dobrovolný odchod ze země.

Rothman usiluje o ochranu zákona před soudním přezkumem ze strany Nejvyššího soudu, a dokonce přidává klauzuli, která má zabránit osobám, které nejsou izraelskými občany nebo rezidenty, obrátit se na soud ohledně vstupu do Izraele, pokud soud neurčí, že mají podle zákona nárok na legální status.

„Události z minulého šabatu jen posílily potřebu rychlého pokroku v řešení odstranění infiltrátorů z Izraele,“ řekl Rothman.

„Vyzývám všechny sionistické frakce v Knesetu, pro které je židovská a demokratická identita Státu Izrael důležitá, aby se připojily a podpořily tento návrh zákona.“

Podobný návrh zákona byl předložen již za předchozí vlády, ale byl zamítnut Nejvyšším soudem, což prý může být důvodem, proč Rothman nyní usiluje o přijetí návrhu zákona jako Základního zákona, který v současné době v Izraeli funguje jako kvaziústava, protože chybí psaná ústava.

Doposud izraelský Nejvyšší soud žádný Základní zákon neodmítl, nicméně vydal dočasný soudní příkaz proti zákonu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a hrozí, že jej zcela zruší.

06.09.2023 05:08 Daniel Žingor79Zdroj: All Israel news

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.