Praha Jeruzalém

Hledat podle klíčových slovSrdečné přání šťastného, zdravého a sladkého nového roku!
17.09.2023 05:46 69

Podle židovské tradice Bůh dokončil stvoření světa na Roš ha-šana. Každý rok v tento den Bůh provádí inventuru, roční zúčtování. Usedá k soudu nad celým lidstvem a prohlíží „složku“ každého člověka.

„Arafata otrávil někdo, kdo mu podával kávu nebo čaj“
13.11.2022 06:31 106

„Arafata otrávil člověk, který mu podával kávu nebo čaj, nechránil se před ostatními a důvěřoval lidem, byly jich stovky a možná tisíce, kteří Arafatovi dávali dárky a jídlo“.

Mimo vyšlapané cesty: Starobylý Hebron – hlavní město Izraele před Jeruzalémem!
10.10.2022 06:10 195

Ještě nikdy v dějinách se nestalo, že by byl malý národ vyhnán ze své země, přesto se vrátil a znovu založil své království a zachoval si…

Před 55 lety: Šestidenní válka a její důsledky
27.06.2022 05:53 214

Před šestidenní válkou se arabská identita na Západním břehu Jordánu a v Gaze neoznačovala jako palestinská. Termín Palestinci byl přijat až poté, co Izrael převzal kontrolu nad těmito oblastmi…

Izraelský prezident Herzog prohlašuje, že znovuzrození židovského státu v roce 1948 bylo naplněním Ezechiele 37
08.05.2022 05:46 197

Jen málo izraelských představitelůhovoří o biblických proroctvích. Možná to evangelikály, kteří tolik milují Izrael, překvapí, ale je to tak…

Zamyšlení nad právě uplynulým svátkem Purim
19.03.2022 05:49 117

Stalin, který plánoval vystěhování Židů na Sibiř, zemřel přesně o tomto svátku… Židé viděli a vidí ve Stalinově úmrtí zásah vyšší moci srovnatelný s událostmi popsanými v biblické knize Ester…

David Friedman prozradil, jak Izrael ustoupil od plánu vyhlásit svrchovanost nad Západním břehem Jordánu
14.02.2022 06:30 264

„Není to, jak tvrdí téměř celý svět, nelegálně okupované území,“ píše Friedman ve svých nově vydaných pamětech.

Nová mapa odhaluje pravdu o „okupaci“ země Izrael
10.12.2020 07:29 1036

„To je nezvratný důkaz fenoménu, který jsem popsala“ říká doktorka Eshedová, „kdykoli tedy uvidíte arabské město se jménem Kafr „XYZ“, víte jistě, že to byla původně židovská vesnice.“

Watchdog vyzývá prince Charlese, aby odmítl antisemitský dopis
14.11.2017 14:31 464

Kampaň proti antisemitismu (CAA): „Aby se celosvětová židovská komunita ujistila, že britský dědic trůn změnil své názory, musí tyto historické poznámky naléhavě odmítnout princ Charles.“