Praha Jeruzalém

Nejvyšší evropský soud rozhodl, že výrobky z „izraelských osad“ musí být jako takové označeny, aby se spotřebitelům umožnilo rozhodovat se na základě etických informací.

Autor: Tal Polon, 12.11.2019 11:41

Evropský soudní dvůr v úterý ráno rozhodl, že všechny členské státy EU musí označovat výrobky z Judeje a Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin.

Podle rozhodnutí musí být výrobky z těchto oblastí jasně označeny jako produkty vyrobené v „izraelských osadách“.

Rozhodnutí je vyvrcholením právního boje, ke kterému došlo poté, co Evropská komise v roce 2015 vydala pokyny pro označování výrobků z Judeje, Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin na evropských trzích.

Poté, co Francie vydala směrnici, která uplatnila pokyny Evropské komise, přičemž šla dále a nařídila všem maloobchodníkům označovat „osadnické“ výrobky, podalo v roce 2016 vinařství Psagot v Binyaminu žalobu u nejvyššího francouzského soudu Conseil d´Eatat. Pařížská státní rada postoupila věc Evropskému soudnímu dvoru.

Ve svém úterním rozhodnutí ESD uvedl, že „potraviny pocházející z území obsazených Státem Izrael musí být označeny údajem o svém území původu, a pokud tyto potraviny pocházejí z izraelského osídlení na tomto území, musí být doplněny údajem o této provenienci.“

„Označení území původu dotyčných potravin je povinné..., aby se zabránilo uvádění spotřebitelů v omyl, pokud jde o skutečnost, že Izrael je na dotčených územích přítomen jako okupační moc, a nikoli jako suverénní entita,“ upřesnil soud.

Dále uvedl, že „osady založené na některých územích okupovaných Státem Izrael se vyznačují tím, že dávají konkrétní vyjádření k politice přesunu obyvatelstva prováděné tímto státem mimo jeho území, což je v rozporu s pravidly obecného mezinárodního humanitárního práva,“ a že takovéto „opomenutí této indikace, může mít za následek, že bude uvedeno pouze území původu, a to by mohlo spotřebitele uvést v omyl.“

„Spotřebitelé nemají možnost vědět, že pokud neexistují žádné informace, které by je v tomto ohledu mohly poučit, že potravina pochází z lokality nebo souboru lokalit, které představují osídlení usazené na jednom z těchto území, což je v rozporu s pravidly mezinárodního práva a humanitárního práva.“

„Poskytování informací spotřebitelům jim musí umožňovat informovaná rozhodnutí, a to nejen s ohledem na zdravotní, ekonomické, environmentální a sociální hlediska, ale také na etické úvahy a úvahy týkající se dodržování mezinárodního práva,“ uzavřel soud, prohlásil že „takové úvahy by mohly ovlivnit rozhodnutí spotřebitelů o nákupu“.

Evropská komise v reakci na toto rozhodnutí uvedla: „Rozsudek Soudního dvora se netýká produktů ze samotného Izraele. Izrael má s EU na základě dohody o přidružení mezi EU a Izraelem privilegovaný obchodní vztah, kterým se určují produkty pocházející z Izraele v rámci mezinárodně uznaných hranic, a po vstupu do EU požívají výhod preferenčního sazebního zacházení. Tato situace se nezmění.“

„EU nepodporuje žádnou formu bojkotu nebo sankcí proti Izraeli. EU odmítá pokusy kampaní takzvaného hnutí bojkot, odprodej, sankce (BDS) na izolaci Izraele.“

 

13. 11. 2019 05:45 180 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem