Praha Jeruzalém

PA předala ICC text Abbásova projevu, přičemž vynechala část, kde mluvil o platbách teroristům, které jsou válečnými zločiny.

Autor: Gary Willig, 17.6.2020 16:22

Palestinská samospráva předložila Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu (ICC) neúplný text projevu svého předsedy Mahmúda Abbáse, přičemž podle zpráv Palestinian Media Watch vypustila odstavec, ve kterém Abbás připustil zločiny proti lidskosti.

Dotčený projev přednesl Abbás 19. května 2020. Ve svém vyjádření Abbas uvedl, že kvůli izraelské koaliční dohodě, která od 1. července umožňuje uplatnění suverenity v částech Judeje a Samaří, PA již není vázána svými povinnostmi vyplývajícími z dohod z Osla.

„Organizace pro osvobození Palestiny a Palestinský stát jsou od dnešního dne osvobozeny od všech dohod a dohod s americkou a izraelskou vládou a ze všech závazků vyplývajících z těchto dohod a dohod, včetně těch bezpečnostních,“ uvedl Abbás.

ICC po projevu požádal PA o vysvětlení, protože Izrael a jeho obránci používají dohod z Osla k argumentaci, že ICC nemá pravomoc vyšetřovat židovský stát

PA ve své odpovědi pozměnila obsah zméněného projevu a řekla, že Ramallah plně odstoupí od dohod z Osla, pouze pokud bude Izrael pokračovat v uplatňování svrchovanosti.

Odpověď PA zněla: „Prohlášení v zásadě říká, že pokud Izrael přistoupí k anexi, k podstatnému porušení dohod mezi oběma stranami, potom to anuluje všechny zbytky dohod z Osla a všech ostatních uzavřených dohod.“

Kromě toho verze projevu, která byla předložena ICC, vynechala sekci, ve které se Abbás zavázal pokračovat ve vyplácení rent teroristům.

Ve verzi předložené ICC, která byla přeložena z arabštiny, byl Abbás citován takto: „Za osmé: ... Zavazujeme se našim ctěným mučedníkům, našim statečným vězňům a našim zraněným hrdinům, že zůstaneme věrní naší přísaze až do vítězství, svobody , nezávislosti a jejich návratu... “

V původní řeči Abbás přidal následující prohlášení, které nebylo do verze poskytnuté ICC zahrnuto: „V současné době (Izraelci) požádali banky, aby vězňům nic neplatili. My našim vězňům zaplatíme a ať se nás (Izraelci) pokusí zastavit.“

V loňském roce prokurátor ICC poznamenal, že platby PA teroristům je možné považovat za válečné zločiny. Ve zprávě prokurátora ICC o činnosti předběžného vyšetřování se uvádí, že platby „povzbuzovaly a poskytovaly finanční pobídky pro spáchání násilí poskytováním plateb rodinám Palestinců, kteří byli zapojeni zejména do provádění útoků proti izraelským občanům a za těchto okolností může vyplacení těchto stipendií vést k trestným činům podle Římského statutu.“

Advokát Maurice Hirsch, vedoucí právního oddělení Palestinian Media Watch, uvedl, že „potřeba PA lhát mezinárodnímu soudu má dva důvody. Zaprvé – na jedné straně PA chápe, že základ pro její existenci vychází z Osla, na straně druhé tyto stejné dohody vyvracejí její tvrzení, že má „Palestinský stát“ jurisdikci nad Izraelci, kteří tedy mohou být předvedeni před soud. Za druhé, PA nyní dělá zjevné pokusy zakrýt své platby teroristům.“

„Přiznání Abbáse, že on a PA provádějí akt, který je považován za „válečný zločin“, by mohlo komplikovat záležitosti PA a jejich představitelů. Žel se zdá, že státní zástupce Fatou Bensouda nesplnila své povinnosti a nepřednesla tento konflikt v prohlášeních PA před soud. Nedokázala také poukázat na chybějící části dokumentu předloženého PA. To vše osvětluje zjevnou koordinaci mezi státní zástupkyní a PA.“

 

18. 06. 2020 06:34 127 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem