Praha Jeruzalém

Přečtěte si prezidentovo poselství na Jom kippur 2020.

Prezident Donald Trump, 27.9.2020 17:42

Při příležitosti tohoto nejsvětějšího židovského svátku posíláme společně s Melani srdečné pozdravy našim židovským bratrům a sestrám v Americe a po celém světě – požehnaný Jom Kippur.

Jom Kippur znamená vyvrcholení svatých dnů – desetidenního období pokání naplněného modlitbami, půstem a společenstvím, které končí Dnem smíření. V době, kdy šofar na Jom Kippur troubí napříč komunitami, si připomínáme, jak důležitá je naše víra, tedy  v posledních měsících, kdy stále čelíme výzvám, které představuje koronavirus. Prostřednictvím lásky Všemohoucího a síly modlitby jsme našli obnovenou sílu a porozumění, abychom čelili těmto bezprecedentním časům se stálým odhodláním.

V době, kdy tolik lidí hledá Boží odpuštění a milosrdenství, se tedy všichni rozhodněme začlenit tyto ctnosti soucitu do našeho každodenního života. Přejeme celému židovskému lidu snadný půst a smysluplný a nezapomenutelný šabat všech šabatů.

 

28. 09. 2020 09:05 184 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem