Praha Jeruzalém

Velvyslanec Gilad Erdan poté, co OSN přijala více protiizraelských rezolucí: Valné shromáždění sabotuje mír a přepisuje historii.

Autor: Elad Benari, 5.11.2020 4:02

Výbor Valného shromáždění OSN ve středu přijal rezoluci, která odkazovala na jeruzalémskou Chrámovou horu pouze jejím muslimským jménem Haram al-Sharif, uvedla nevládní organizace UN Watch.

Rezoluce Chrámové hory byla jedním ze sedmi rezolucí přijatých Valným shromážděním, které vyčleňují nebo odsuzují Izrael, bez toho, aby se jakákoli další zabývala zbytkem světa.

Jeden z dalších textů schválených ve středu odsuzuje Izrael za „represivní opatření“ vůči syrským občanům na Golanských výšinách, jiný obnovuje mandát Agentury OSN pro pomoc a práci (UNRWA), zatímco jiný obnovuje mandát „zvláštního výboru OSN“ vyšetřovat izraelské praktiky ovlivňující lidská práva palestinského lidu a dalších Arabů na okupovaných územích.“

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan předložil argumenty proti antiizraelským rezolucím, označil je za vyčpělé a tvrdí, že nedělají nic jiného, ​​než, že udržují desetiletí starý izraelsko-palestinský konflikt při životě.

Erdan ve svých vyjádřeních zdůraznil, proč OSN vytrvale selhává  při řešení tohoto konfliktu.

„Jedním z největších důvodů neúspěchu OSN při ukončení konfliktu je její trvalá podpora UNRWA,“ uvedl. „Jednoduše řečeno, samotná existence UNRWA činí izraelsko-palestinský konflikt neřešitelným a já už nenmám v úmyslu umožnit, aby se to řešili tak, jako obvykle.“

Erdan poukázal na to, jak UNRWA využívá své školy k šíření nenávisti a antisemitismu, podněcování palestinských dětí k násilí, propagaci terorismu a zpochybňování práva Izraele na existenci.

Izraelský velvyslanec rovněž kritizoval odmítnutí OSN označovat nejposvátnější místo judaismu za Chrámovou horu a uvedl, že používání pouze islámského jména posvátného místa bylo „drzým pokusem o přepsání historie“ a vymazáním staletého židovského spojení s Jeruzalémem.

„Jako ministr vnitra jsem zajistil, aby na svatá místa v Jeruzalémě měla přístup všechna náboženství,“ řekl Erdan. „Během mého funkčního období se počet Židů navštěvujících Chrámovou horu každý rok více než ztrojnásobil. Žádná zde přijatá rezoluce tento proces nezastaví. Žádné zde přijaté usnesení nezmění věčné spojení mezi židovským lidem a nejposvátnějším místem naší víry - Chrámovou horou.“

Erdan tlačil na členy výboru, aby přehodnotili svou slepou podporu těchto každoročních rezolucí.

„Jaký mají tyto rezoluce smysl? Jen připravit půdu pro další rezoluce? “ ptal se. „Podporou těchto rezolucí nejen plýtváte prostředky OSN, ale také sabotujete jakékoli změny ve prospěch budoucího míru.“

Mise Izraele při OSN konstatovala, že Valné shromáždění každoročně přijímá balíček přibližně 20 protiizraelských rezolucí, včetně obnovení mandátu zaujatých palestinských výborů. Izrael to považuje za součást diplomatického úsilí vedeného Palestinci o oslabení jeho legitimity.

Protiizraelská zaujatost OSN je dobře zdokumentována. Před třemi lety jeho kulturní orgán UNESCO schválil řadu rezolucí popírajících židovské propojení s Jeruzalémem.

Bývalý generální tajemník OSN Pan Ki-mun několikrát přiznal protiizraelskou zaujatost OSN, poprvé během zasedání v roce 2013 s izraelskými studenty.

Těsně předtím, než odstoupil ze své role v roce 2016, Pan připustil, že OSN má „nepřiměřený objem rezolucí, zpráv a konferencí kritizujících Izrael“ a že „v mnoha případech tato realita namísto pomoci palestinským cílům brání OSN účinně plnit svou roli.“

 

05. 11. 2020 05:00 102 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem