Praha Jeruzalém

Po konferenci EJA, která se konala minulý týden v Budapešti, vysvětluje maďarský rabín Šomo Koveš, že je život Židů v Evropě vážně ohrožen.

Autor: Yoni Kempinski 28.6.22 3:42

Během konference Evropské židovské asociace (EJA), která se konala minulý týden v Budapešti, se sešli židovští představitelé, aby promluvili o tom, jak reagovat na rostoucí antisemitismus v Evropě.

Rabín Šomo Koveš, vrchní rabín Sdružení maďarských židovských obcí (EMIH), pro Israel National News uvedl, že ohrožení židovských komunit v Evropě, o němž se na summitu hovořilo, probíhá na více úrovních.

„Ohrožení židovského života v Evropě se dnes přinejmenším zdvojnásobilo. Ale možná dokonce i ztrojnásobilo. Jedná se o problém, který v posledních několika letech zesílil. Zejména pokud jde o antisemitismus, který vychází z extrémní islamistické ideologie. Antisemitismus tohoto druhu představuje fyzické ohrožení každodenní bezpečnosti mnoha Židů v mnoha židovských komunitách, zejména v západní Evropě,“ říká rabín Koves.

Varuje také před nárůstem protiizraelských nálad v posledních několika letech, které označuje za další projev antisemitismu.

Poznamenává, že se stal součástí hlavního proudu v mnoha evropských politických stranách a hnutích.

Kromě protiizraelského aktivismu zmiňuje také zákaz různých židovských náboženských praktik, jako jsou košer porážky a obřízka.

„(Tyto zákazy) znemožňují každodenní život mnoha Židům žijícím v Belgii, Švédsku nebo Polsku,“ říká. „Otázky svobody náboženského vyznání, které jsou těmito typy zákazů extrémním způsobem ničeny, představují nový typ ohrožení židovského života v Evropě.“

Na otázku, zda je situace natolik špatná, že nutí Židy opouštět své země a případně učinit aliju, poznamenává:

„Jsem silným zastáncem proizraelských nálad a věřím, že nejlepší pro Žida je žít v Izraeli, také věřím, že Žid by nikdy neměl opustit svou zemi kvůli strachu nebo kvůli zákazu židovského života. Měl by se přestěhovat do Izraele, protože je to země našeho dědictví,“ říká.

„Neřekl bych, že Židé zatím tyto země opouštějí kvůli těmto problémům. Ale rozhodně jim to ztěžuje život a rozhodně kvůli tomu žijí ve své vlastní zemi jako občané druhé kategorie, což je velmi nepříjemný pocit, zejména na kontinentu, jako je Evropa s vlastní krvavou historií. Také Židé potřebují najít na praktické úrovni řešení těchto problémů.“

Zmiňuje, že po zákazu košer porážek v Belgii se židovská komunita začala spoléhat na Maďarsko, pokud jde o košer maso.

„Dnes se velké procento košer drůbeže prodávané v Evropě poráží zde v Maďarsku, protože Maďarsko se postavilo proti těmto zákazům. Maďarsko se staví za svobodu náboženského vyznání. A Maďarsko se staví za svobodu náboženských praktik, zejména pokud jde o židovské komunity.“

 

28. 06. 2022 05:06 69 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem