Praha Jeruzalém

Přečtěte si kompletní výroční zprávu o antisemitismu na celém světě, kterou předložilo Kantor centrum, Tel Avivská univerzita a Evropský židovský kongres.

Od: Kantor centrum, 20.4.2020 12:15

Výroční zpráva Kantor centra o celosvětovém antisemitismu v roce 2019 – trendy a vývoj antisemitských projevů 1/4.

Autor: Prof. Dina Porat a tým Kantor center na Tel Aviv University ve spolupráci s Evropským židovským kongresem

Tato zpráva se liší od našich pravidelných výročních zpráv kvůli pandemii koronaviru. Je to stručné a doufejme, že k naší úplné zprávě, která bude zveřejněna koncem tohoto roku, budou přidána další data.

Přestože se tato zpráva zabývá antisemitismem v roce 2019, nemůžeme opomenout důsledky koronavirové krize v roce 2020. Ta inspirovala antisemitské projevy, kterým musíme čelit.

Shrnutí

• Koronavirová krize inspirovala antisemitické projevy v podobě tradiční nenávisti k Židům. Povstává hlavně od extrémně pravicových aktivistů, kteří volají po šíření viru mezi Židy, a také z muslimských kruhů.

• V roce 2019 došlo ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu závažných násilných antisemitských incidentů o 18% (456 případů v roce 2019 ve srovnání s 387 v roce 2018), sedm Židů bylo zabito a ve většině zemí došlo ke zvýšení většiny dalších projevů antisemitismu. Bylo napadeno nejméně 53 synagog (12%) a 28 komunitních center a škol (6%). Rovněž došlo k nárůstu ohrožení života (47%) a útoků na soukromý majetek (24%).

• Návrat tradičních klasických antisemitských stereotypů, jakož i zesílení antiizraelského a islamistického antisemitismu, přispěly k rostoucí úloze antisemitského diskurzu a jeho migrace z okrajů společnosti do hlavního veřejného proudu.

• Navzdory přijetí pracovní definice antisemitismu IHRA v roce 2016 ve více než 20 zemích a mnoha institucemi a organizacemi je tato stále velmi podceňována a nebyla dostatečně aplikována, aby dostatečně identifikovala a definovala antisemitské incidenty.

• Analýza trendů a vývoje antisemitských projevů v roce 2019, kterou představil tým Kantor center, je založena na údajích a vnímáních sezbíraných po celém světě a z našich vlastních zdrojů. Audity Bnai Brith v Kanadě a ADL v USA pro rok 2019 na svoje vydání ještě čekají. Úplná zpráva za rok 2019, asi o 150 stranách, bude zveřejněna, jakmile to současná situace umožní.

• Podle zprávy agentury FRA 41% Židů ve věku 16–34 let uvažovalo kvůli antisemitismu během posledních 5 let o emigraci z Evropy. Antisemitismus je hlavním faktorem emigrace, což je rozhodnutí, které může být ovlivněno vnímáním reakcí vlády na antisemitismus, a které jsou převážně považovány za nedostatečné.

• V Německu byla střelba v Halleské synagoze 9. října dominantním antisemitským útokem v Německu, který ztělesňuje všechny současné problémy. Policie zaregistrovala 1 839 antisemitských incidentů na celostátní úrovni, 5 případů denně, většinou spáchaných neonacisty a extrémně pravicovými aktivisty. Průzkumy navíc ukázaly, že povědomí o holocaustu v Německu klesá.

• V USA se objevuje nový fenomén, jeden nejnásilnějších antisemitských útoků – pitky se střelbou – ty mají četné oběti, jsou inspirované pravicovými ideologiemi, jakož i určitými skupinami jako Černí hebrejští Izraelité a Národ islámu.

• Ukazuje se, že je stále nebezpečnější online antisemitismus: Pachatelé hlavních antisemitských útoků v roce 2019 byli aktivní v šíření antisemitské propagandy online prostřednictvím mezinárodních sítí podobných aktivistů. „To, co se stane na internetu, nezůstane na internetu“ a sítě, které propagují nenávistné řeči, ať je inspiruje jakákoli ideologie, mohou mít přímý dopad na život skupin, na které cílí.

• Rostoucí rozpor mezi realitou a vládními snahami.

• V některých zemích zprávy Židů (o útocích) neidentifikovaných pachatelů.

• Problémy, kterým čelí monitorovací agentury, zůstaly nevyřešeny.

• Průzkumy potvrzující prudký nárůst antisemitismu.

Během roku 2019 došlo k řadě významných úspěchů:

• Zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení předložil Valnému shromáždění USA zprávu s názvem „Odstranění všech forem náboženské nesnášenlivosti“, která varuje před rostoucím antisemitismem inspirovaným nacistickými a islamistickými ideologiemi;

• EU zřídila pracovní skupinu, která má členským státům pomáhat při realizaci kroků proti antisemitismu.

• Německý a rakouský parlament definoval BDS (hnutí bojkotů, odprodejů a sankcí) jako hnutí využívající antisemitskou taktiku a schválilo usnesení, podle něhož „jsou struktura argumentů a metody hnutí BDS antisemitské“.

• 23. ledna 2020 se v Yad Vashem pod záštitou prezidenta Reuven Rivlina konalo páté Světové fórum o holocaustu, iniciované Dr. Moshe Kantorem, předsedou Evropského židovského kongresu a Nadací světového fóra o holocaustu. Šlo o obrovský úspěch – účastnilo se ho 50 světových vůdců a společně deklarovali svůj závazek „Pamatovat na holocaust a bojovat proti antisemitismu“.

Dopad koronaviru:

Od začátku března 2020 existují znepokojivé příklady Židů, sionistů a Izraelců, kteří jsou jako jednotlivci i kolektivně obviňováni z šíření koronaviru. V souvislosti s pandemií však jejich vliv musí být lépe specifikován:

Zaprvé, obviňovat Židy z toho „že se věci kazí“, jak je uvedeno v pracovní definici antisemitismu IHRA 2016, je běžnou praxí tak starou jako antisemitismus sám. Tyto projevy proto nepředstavují nový vývoj. V minulosti po globálních a národních katastrofách, přírodních katastrofách, morech, tsunami, zemětřeseních, světových válkách a hospodářských krizích následovaly obvinění proti Židům jako jejich hlavním pachatelům. Naším úkolem jako výzkumných pracovníků je přesně identifikovat skupiny a hnutí, která tyto obvinění vznáší, vůdce, kteří je podporují nebo dokonce rozšiřují, a kolik pozornosti je jim věnováno. Pojďme zmapovat zdroje těchto obvinění, ale zároveň si dejme pozor, abychom Židům v těchto výjimečných dobách příliš snadno nepřisuzovali statut obětního beránka. Zatím se zdá, že tato obvinění podporují zejména extrémní pravice, ultrakonzervativní křesťanské kruhy, islamisté a v menší míře i extrémní levice, každá skupina podle svého charakteru a přesvědčení.

Zde je několik příkladů od začátku března, těsně poté, co nabrala epidemie koronaviru na vážnosti a po celém světě začal stoupat počet obětí:

• Stará kachna otravných studní pocházející ze středověku;

• Bůh šíří virus v synagogách jako trest za odmítnutí Ježíše Krista;

• Globální židovství a sionismus, jako vždy konspirují, aby podkopaly světovou ekonomickou stabilitu, aby usnadnily jejich kontrolu – tedy podstata toho, co je psáno v Protokolech sionských mudrců;

• Inteligentní židovské a izraelské iniciativy již vyrobily vakcínu i léky a ty budou prodávány do celého světa za obrovský zisk.

• Známý italský umělec, krátce před Velikonocemi, překreslil slavnou ilustraci krevní pověry z 15. století, která zobrazuje trápeného Šimona z Trenta obklopeného starými krvežíznivými Židy – Trento je vyobrazen uprostřed zasaženějších oblastí koronaviru na severu Itálie. Ačkoli to není přímo spojeno s kronavirovou krizí, tento incident znovu ukazuje nedávný návrat klasického antisemitismu;

• Obvinění Turecka a Íránu vůči Izraeli a Židům, kde jejich představitelé a vědci obviňují sionisty a Američany z vytvoření viru jako zbraně proti íránskému lidu a obecně proti muslimům.

Kromě těchto obvinění získala výzva k útoku na Židy novou dimenzi. FBI varovala před voláními neonacistů a bílých supremacistů k šíření nákazy mezi Židy pomocí ošklivých osobních interakcí. Kybernetické útoky na židovské instituce a skupiny, které se snaží shromáždit online, jsou navíc novým trendem vyplývajícím z rostoucího využívání různých digitálních sociálních platforem.

Slovo o proporcích: I když je docela lákavé vykreslit výše uvedené příklady jako představitele nebo alespoň odrážející široce akceptovanou veřejnou náladu a atmosféru, je důležité si uvědomit, že pandemie vyvolala řadu dalších reakcí:

• Na mnoha veřejných místech byli napadeni a obtěžováni lidé asijského původu;

• Někteří muslimští vůdci považují propuknutí moru v Číně za boží trest proti režimu, který je odpovědný za utlačování muslimské ugjurské populace;

• Bílí supremacisté požadují infekci Židů i policie;

• Radikální imámové vnímají koronavirus jako trest poslaný Bohem na pohany a nevěřící;

• Někteří sunnité považují vysokou míru úmrtnosti v Íránu za spravedlivou odplatu za činy šítského režimu;

• ISIS považuje mor za výsledek božského plánu potrestat všechny nevěřící a předpovídá obecné oslabení Západu, které by mělo být využito k obnovení jeho hlavních útoků.

• V některých arabských sociálních médiích se však objevuje jiný diskurs, který vyjadřuje naději, že Židé najdou řešení;

Toto je jen několik příkladů, protože informace neustále proudí: Konspiračním teoriím, koncipovaným v mnoha politických a náboženských skupinách, se v dobách světové krize vždy daří Toto je zcela určitě jedna z takových globálních destruktivních výzev, kterým svět v současnosti čelí.

 

25. 04. 2020 06:01 120 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem