Praha Jeruzalém

Být dobrým prezidentem pro Ameriku znamená pochopení, že silný Izrael pomáhá z udělat Ameriky silnější zemi. Názor.

Autor: Avi Abelow, 2.11.2020 21:31

Dnes, 2. listopadu 1917, se na světové scéně objevila Balfourova deklarace.

Lord Balfour byl v té době britským ministrem zahraničí a jménem krále Jiřího V. uznal sionistické hnutí a jeho účel založit židovský stát ve vlasti jejich předků.

V těch letech Rav Kook zůstal v Londýně a spolupracoval s Chaimem Weizmannem, aby přesvědčil Sněmovnu lordů, aby podpořila Balfourovu deklaraci. Rav Kook také mobilizoval ortodoxní komunity po celém Britském království, aby zaslaly prohlášení o podpoře této historické deklarace. Tato prohlášení o podpoře byla nutná ze dvou důvodů. Nejprve čelit prudkému odporu reformní komunity proti Balfourově deklaraci. Zadruhé, ukázat britskému království, že židovský svět deklaraci podporuje a bude usilovat o její uskutečnění.

Aktivity Rav Kooka pro sionistické hnutí byly později britským královstvím oceněny – byl jmenován rytířem.

Balfourova deklarace vyvolala po celém mezinárodním společenství vlny a po konferenci v San Remu dostalo britské království mezinárodní mandát k realizaci Balfourovy deklarace a její naplnění.

A co Spojené státy americké?

V roce 1924 zahájil Rav Kook fundraisingovou kampaň pro ješivy v Izraeli. Strávil asi šest měsíců ve Spojených státech – zo toho první měsíc na diplomatických jednáních.

Během svých cest se Rav Kook pohyboval mezi různými státy, včetně Filadelfie a New Yorku, dokud nedorazil do Washingtonu, D.C., kde se v Bílém domě setkal s republikánským prezidentem Calvinem Coolidgeem.

Citace ze schůzky tehdy zdokumentovalo JTA. Některé z citátů:

„(Rav Kook) zvlášť poděkoval za nedávnou akci obou komor Kongresu při přijímání rezolucí schvalujících vytvoření Židovského národního domu v Palestině a britského mandátu nad ním.“

Rav Kook vyjádřil naději a přesvědčení, že Amerika zůstane centrem svobody a idealismu, požehnal prezidentovi a omluvil se, že není schopen mluvit v anglickém jazyce.

Prezident ve své odpovědi uvedl, že se návštěvou vrchního rabína Palestiny cítí velmi poctěn, a ujistil Rav Kooka, že vláda Spojených států bude všemožně pomáhat při budování židovské vlasti v Eretz Jisrael.

Není pochyb o tom, že závazek prezidenta Coolidgea byl realizován prezidentem Donaldem Trumpem a tím posílil Izrael a spojenectví mezi USA a Izraelem.

Klíčovým prvkem toho, jak být dobrým prezidentem pro Ameriku, je pochopení toho, že silný Izrael a silné spojenectví s Izraelem, jak je zavádí prezident Trump, pomáhají učinit silnější zemi také z Ameriky.

Není pochyb o tom, že z těchto důvodů bychom měli na další funkční období hlasovat pro prezidenta Trumpa.

Je také zásadní poznamenat, že jako americký Žid, který se vrátil žít v Izraeli, vždy podporuji prezidenty, kteří jsou podle mého názoru tím nejlepším pro udržení Ameriky jako silné a bezpečné země. Radikální levice ve Spojených státech roste a ohrožuje nejen americké Židy, ale všechny Američany.

Prezident Trump je dostatečně rozhodný, aby to zastavil a bojoval proti veškerému antisemitismu ze všech směrů.

Je zde ovšem zapotřebí si povšimnout ještě něčeho jiného – ​​od Balfourovy deklarace až po současnost sídlí britské velvyslanectví stále v Tel Avivu. Prezident Trump je prvním americkým prezidentem, který přesunul americké velvyslanectví do Jeruzaléma a uznal Jeruzalém jako hlavní město Státu Izrael. Trump tedy provedl to, co Balfour zamýšlel.

 

03. 11. 2020 08:29 190 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem