Praha Jeruzalém

Izraelská badatelka bojuje proti falešným tvrzením, že Arabové pocházejí z území země Izrael a potvrzuje pravdu, že tato země historicky patřila židovskému národu.

Autor: Sheri Oz, United with Israel, 8. prosince 2020

Média, a dokonce i akademické publikace, jsou plné tvrzení, že Izrael „okupuje“ to, co označují jako „historickou Palestinu" a myslítím Izrael, Gazu a Judsko a Samaří (nebo v jejich pojetí Západní břeh). Není moc efektivní pokoušet se vést dlouhé diskuse o historii a faktech, které ukazují na to, že to jsou Židé, kdo tuto zemi původně osidlovali. Všichni víme, že pocity mluví hlasitěji než fakta a propalestinští propagandisté ​​používají emoce způsobem, který doposud limituje izraelské pokusy uvést tyto věci na pravou míru.

Víme také, že má jeden obrázek hodnotu tisíce slov.

A teď tu ten obrázek máme – ve skutečnosti je to mapa. Mapa přibližně 700 starověkých izraelských osad a svatých míst po celé historické zemi Izrael. Na tuto mapu bude přidáno také dvě stě dalších lokalit, které už byly archeology objeveny, ale dosud nebyly identifikovány.

Mapu vytvořila Michal Eshedová a dala ji na internet. Je v hebrejštině a angličtině, v budoucnu bude i v arabštině. Tento web se nachází na sdrese eretzil.net, kde eretz znamená „země“ a IL je mezinárodní zkratka pro Izrael.

Když Eshedová pracovala v Samaří jako psycholožka, denně jezdila z Ramat Hasharon poblíž Tel Avivu. Projela kolem Kafr Qasem a věděla, že to bylo původně židovské město z doby Druhého chrámu, které popsal Titus Flavius ​​Josephus, tehdy známé jako Kfar Kesem. Vždy se zajímala o historii, byla zvědavá a přemýšlela o dalších hebrejských nebo izraelských komunitách, které tu byly před současnými arabskými vesnicemi.

Při hledání map nebo jiné dokumentace v řadě univerzitních knihoven v Izraeli našla několik map, ale ta nejdůležitější byla vytvořena v 30. letech profesorem Michaelem Avi-Yonahem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Byla to stará mapa, ale udělal hlavní předběžné zmapování. Eshedová použila tuto mapu jako základ pro pokračování práce na dokumentaci starověkých izraelských vesnic a svatých míst a arabských osad, které byly založeny vedle nebo na jejich původním místě.

V současné době je Eshedová doktorantem na Katedře studií a archeologie země Izrael na Bar Ilan University a pokračuje v rozvoji tohoto projektu. Po intenzivní práci byl vytvořen seznam s více než 700 starověkými izraelskými židovskými osadami, z nichž každé má určeny zeměpisné orientační body. Na tento seznam přidala Eshedová arabská jména, která byla těmto místům dána po jejich dobytí arabskými muslimy a jasně je na mapě označila.

„Touha dostat se k historické pravdě“

Eshedová vysvětlila, proč se rozhodla pustit do tohoto náročného projektu: „Mojí motivací byla touha dostat se k historické pravdě a zveřejnit výsledky mé práce na mapě. Věděla jsem, že jde o stále ještě neodhalený fenomén. Téměř každá arabská vesnice leží na místě starověké izraelské vesnice. Nikdo o tom nemluví. Toto nenajdete na žádných cedulích, ani u vchodu do arabských vesnic, ani u národních parků; nic nenasvědčuje tomu, že by na těchto místech kdysi bylo izraelské město.“

Zuří debata o geografických dějinách země Izrael a spoustě vynálezů „historie“.

Je důležité pochopit historický sled osídlování v zemi Izrael: ukázat, kde byly všechny starověké izraelské komunity, zdokumentovat arabskou okupaci Izraele od 7. století n. l. a rozsáhlé arabsko-muslimské osídlení vedle izraelských osad nebo místo nich.

Eshedová říká, že byla překvapena, když zjistila, že slovo Kafr, které je součástí mnoha arabských názvů vesnic, jako je Kafr Qasem, Kafr Qara, Kafr Manda atd., vůbec není arabské slovo. Je to arabizovaná verze hebrejského slova pro vesnici Kfar. Slovo pro vesnici v arabštině je Qar-ye.

 

„To je nezvratný důkaz fenoménu, který jsem popsala“ říká Eshedová, „kdykoli tedy uvidíte arabské město se jménem Kafr „XYZ“, víte jistě, že to byla původně židovská vesnice.“

Při pohledu na její mapu je vidět, že mnoho jmen arabských měst v zemi Izrael je prostě stejných jako jména starověkých izraelských vesnic vyslovovaných arabským přízvukem, například: Bet Jibrin/Beit Govrin, Yata/Yuta a tak dále.

Neexistuje žádný argument pro to, že izraelská Válka za nezávislost vyústila ve vyprázdnění mnoha arabských vesnic.

Obyvatelé těchto vesnic však byli buď potomky osadnických kolonialistů arabské conquisty, nebo novějšími ekonomickými migranty.

Je důležité bojovat proti lži, která tvrdí, že Arabové pocházejí ze země Izraele a prohlašovat tak silně a tak často, jak je to nutné, že to jsou Židé, kteří v této Zemi doma a Arabové jsou okupanti. Mapa Michal Eshedové starověkých židovských osídlení nám to pomáhá potvrdit.

 

10. 12. 2020 07:29 1008 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem