Praha Jeruzalém

Každým druhým rokem pořádá Netivah-Centrum v Izraeli putovní tábor „Od moře k moři“ - „Me-jam le- jam“ pro mesiánské Židy, pro arabské věřící, ale vůbec pro věřící mládež.

29. 06. 2017 00:00 374 Johannes Gerloff Zdroj: Youtube.com

Klíčová slova