Praha Jeruzalém

Sucho posledních let a nedostatečné deště způsobily, že hladina Genezaretského jezera se v současné době nachází pouze 65 cm nad dosud nejnižší zaznamenanou úrovní což je 214,90 m pod hladinou moře. Navzdory tomu, že v horní Galileji v posledních týdnech spadlo 26 mm srážek, hladina největší izraelské zásobárny sladké vody stále klesá, protože úbytek způsobený vsakováním do země ještě nebyl doplněn zvýšeným svodem dešťové vody.

25.11.2001 00:00 19