Praha Jeruzalém

Dnes si Izrael připomíná 6 milionů židů, kteří byly během vlády Hitlera v Evropě zabiti jenom proto, že byli Židé. V 10 hodin houkaly v Izraeli dvě minuty sirény, lidé po tu dobu stáli v pozoru.

09.04.2002 00:00 8

Klíčová slova