Praha Jeruzalém

Na amerických vysokých školách došlo od ledna k asi stovce případů antisemitismu, který se projevuje nenávistnou rétorikou, nápisy a vandalismem. Proizraelští studenti na státní univerzitě v San Franciscu mohli slyšet hesla jako „Hitler své dílo nedokončil“ nebo „odejděte, nebo vás zabijeme!“ V okolí školy byly vylepeny plakáty přirovnávající Židy k nacistům.

Studenti, vyjadřující solidaritu s Izraelem, zde museli při pochodu požádat policii o doprovod, aby nebyli napadeni.

Jedna studentka situaci popsala slovy: „Toto není občanský dialog, toto není svoboda slova. To je Výmarská republika s hnědými košilemi, které nemůže zvládnout.“

Na kalifornské univerzitě v Berkeley bylo již minulý měsíc zatčeno sedmdesát devět protestujících, protože ovládli školní budovu. Jinak je však reakce vedení škol spíše zpožděná a málo důrazná.

17.05.2002 00:00 10