Praha Jeruzalém

Nový výzkum veřejného mínění, pořádaný anglickojazyčným deníkem Jerusalem Post, přinesl zajímavé zjištění, že Izraelci poměrně silně (46%) podporují myšlenku Arabského mírového plánu, který nabízí Izraeli mír výměnou za stažení se do hranic z roku 1967. Pokud však byla při tázání zmíněna konkrétní teritoria, kterých by se pak Izrael musel vzdát, jako např. Jeruzalémské Staré město, údolí Jordánu a Golanské výšiny, tak podpora klesla na 22% a proti bylo 73%. Pokud z cenzu vyčleníme izraelské Araby, tak podpora dále klesne na 16% pro a 80% proti. V případě, že by součástí mírového plánu bylo i právo Palestinských uprchlíků na návrat, tak s ním nebude souhlasit až 93% Židů.

Významné je, že ani mezi samotnými Palestinci i při nejvýhodnějších podmínkách, není plán podpořen více než jednou čtvrtinou obyvatel. Nesouhlasí s ním celých 63% Palestinců. Zdá se být správné chápat tyto údaje jako doklad toho, že Palestincům nejde o mír, ale o zničení Izraele.

07.06.2002 00:00 13