Praha Jeruzalém

Výstavba padesátikilometrového elektrického ohradníku, který by měl ze tří stran chránit Jeruzalém před sebevražednými útoky, byla zahájena. Ohradník by měl v některých místech dosahovat až pětimetrové výšky a s jeho stavbou se započne nejprve na severním a jižním okraji města. Práce na východní části ohradníku se rozběhnou až po dokončení první fáze stavby, zhruba po třech měsících. Tato stavba je obdobou plotu, na němž se již přes dva týdny pracuje v Samařsku a který by měl po dokončení dosahovat délky 360 kilometrů.

01.07.2002 00:00 7