Praha Jeruzalém

Nový kabinet Jásira Arafata, vytvořený pod tlakem USA, není pozitivně hodnocen především kvůli své podobě se starým kabinetem, o němž byli mnozí Palestinci přesvědčeni, že byl zbankrotovaný a nekompetentní. Největším zklamáním jak pro Izrael, tak pro Spojené státy, bylo vypuzení ministra vnitra Abdela Razeka Jehajeha, jenž se veřejně vyslovoval proti teroristickým útokům na Izrael. Nahradil ho Arafatovi loajální Hani al-Hasan. Dokládá to, že Arafat stále pevně ovládá palestinské vedení a že změny proběhly jen navenek.

30.10.2002 00:00 10

Klíčová slova