Praha Jeruzalém

Agentura AFP přinesla zprávu, že někteří iráčtí muslimové ušetřili malé židovské komunity v centru Bagdádu před rabováním a v jiné části vytvořili ozbrojenou skupinu na ochranu synagogy. Ačkoli většina Židů prchla z Iráku na počátku padesátých let, tak mnozí muslimští nájemníci jejich domů stále chodí platit nájmy jedné staré ženě žijící v centru. Židé se tentokrát k bohoslužbě o šabatu neshromáždili.

18.04.2003 00:00 10