Praha Jeruzalém

Vrchní izraelský generál dnes veřejně prohlásil, že vysocí vládní představitelé zvažují možnost zavraždění palestinského vůdce Jásira Arafata. Teprve prohlášení štábního velitele Moshe Yaalona ukázalo, že izraelští představitelé o plánech zabít Arafata otevřeně mluvili. „Pravdou je, že k tomu došlo již mnohokrát v minulosti,“ prozradil Yaalon. „Mluvilo se o tom z hlediska výdajů a užitku.“ Deník Haaretz napsal, že tato záležitost se řešila v minulých letech již dvakrát v souvislosti s vlnami smrtících bombových útoků.

23.06.2003 00:00 3