Praha Jeruzalém

Ariel Šaron by dnes měl jednat s prezidentem Bushem. Americký prezident podporuje izraelského premiéra v požadavcích na palestinskou samosprávu na boj proti teroristickým skupinám, nesouhlasí ale se stavbou bezpečnostního plotu v Judsku a Samaří. Ve v poslední době často diskutované otázce propuštění všech palestinských vězňů Bush Šarona podpořil a prohlásil: „Nikdo nemůže chtít po někom, aby propustil lidi, kteří mají na rukách krev.“

29.07.2003 00:00