Praha Jeruzalém

Izrael rozhodl o odstranění dalších šesti ilegálních osadnických stanovišť v Judsku a Samaří v souladu s mírovým plánem. Zdá se, že opět dojde ke srážkám mezi osadníky a vojáky, podobně, jako tomu bylo v červnu, kdy bylo odstraněno 15 stanovišť. Podle Palestinců je to taktický manévr kvůli médiím a public relations, protože je tu (vedle požadavku zastavení výstavby nových osad) další asi stovka stanovišť, která mají být rovněž srovnána se zemí. Izrael svůj závazek nechce zcela naplnit, dokud nenaplní i Palestinci svůj – především likvidaci teroristických skupin.

03.08.2003 00:00 1