Praha Jeruzalém

Izraelský nejvyšší soud rozhodl projednat otázku legality kontroverzní bezpečnostní zdi stavěné v Judsku a Samaří. Podnětem mu byla petice izraelské skupiny hájící lidská práva, která je přesvědčena, že bariéra je v rozporu s mezinárodním právem a může být shledána jako zločinné jednání. Legalita této stavby je horkým tématem – v únoru by měla být projednávána také haagským mezinárodním soudním dvorem.

16.01.2004 00:00 6