Praha Jeruzalém

Asi 140.000 muslimů navštívilo páteční modlitby na jeruzalémské chrámové hoře. Muslimské modlitebníky a bezpečí na chrámovém okrsku hlídaly tisíce izraelských policistů. Vláda se tentokrát rozhodla neuplatňovat omezení počtu návštěvníků jako při jiných příležitostech, protože muslimská správa Waqf podnikla kroky k tomu, aby zabránila vstupu osob na místa, která by se mohla pod takovým náporem zbortit.

24.10.2004 00:00