Praha Jeruzalém

Představitelé Izraele a EU dojednávali při svých úterních diskuzích v Bruselu na poslední chvíli otázky toho, jak překonat politické neshody stojící v cestě přijetí akčního plánu na přidružení Izraele do tzv. politiky evropského sousedství (European Neighborhood Policy – ENP). Mezi dalšími zájemci o účast ve skupině jsou Jordánsko, Maroko, Tunis, Moldava a Ukrajina a překvapivě také Palestinská samospráva. Evropská komise se měla setkat ve středu, aby o otázce přidružení Izraele a ostatních zemí v první vlně rozhodla, ale konečné rozhodnutí zde ještě nepadlo. Izraelská delegace se tedy ve středu z Bruselu vrátila sice bez dohody, ale s pocitem, že „byl učiněn nějaký pokrok“.

Iniciativa politiky evropského sousedství má reagovat na rozšíření EU a je určena ke zlepšení vztahů se skupinou asi čtrnácti zemí sousedících s rozšířenou Evropskou unií. Hlavním cílem iniciativy je dosažení volného přístupu zboží, kapitálu, služeb a osob ze zemí zapojených do iniciativy do a z Evropské unie.

Diskuze má dva hlavní aspekty: politický a ekonomický. Politický je zaměřen na taková témata jako např. mírový proces, terorismus, lidská práva atd. Izrael vždy tradičně odmítal institucionalizovat roli EU v těchto otázkách. Ekonomický aspekt je zaměřen na problematiku vědy, dopravy a životního prostředí.

Obě strany po měsíce hledaly rovnováhu v těchto otázkách tak, aby EU mohla podle svého zájmu zasahovat do nejrůznějších regionálních problémů a aby něco získal také Izrael, který má zájem především o vstup do institucí, které jsou zatím pro země mimo ENP nepřístupné. Izraeli by se tak mohly otevřít ekonomické, vědecké a technologické programy, které dosud nemůže využívat a ani se na nich podílet.

EU v poslední době vedla živé diskuze o tom, nakolik se má Izraeli otevřít. Panuje domněnka, že komisař pro rozšíření Günter Verheugen Izrael podporoval, ale země jako např. Francie, Belgie a Británie se obávají, že by otevření se Unie Izraeli mohlo být v arabském světě interpretováno jako anti-palestinský postoj. Tyto země si proto nejsou jisté ani mírou povoleného přístupu Izraele do evropských institucí.

21.10.2004 00:00 1