Praha Jeruzalém

Další překážkou uskutečnění odchodu z Gazy, kterou se podařilo premiéru Šaronovi obejít, bylo celonárodní referendum požadované pravicovými „jestřáby“. Knesset návrh na konání referenda zamítl v pondělí hlasováním v poměru 72 proti ku 39 pro. Šaron odmítal referendum jako zdržovací taktiku na oddálení evakuace osad o několik měsíců, které by si vyžádala organizace referenda. Obhájci referenda však namítají, že je to jediná cesta k usmíření rozděleného národa. Mnoho pravicově smýšlejících Izraelců, kteří hlasovali pro Šarona, se cítí být premiérem podvedeno, protože ve volbách nevystupoval s programem odsunu z Pásma Gazy.

30.03.2005 00:00 3