Praha Jeruzalém

Poté, co již druhou noc strávili protestující osadníci kempováním mimo mošav Kfar Manion, stále vytrvávají v protestním pochodu k blokované osadě Gush Katif v pásmu Gazy. Bylo uvolněno 20 000 policistů a vojáků, aby zabránili v pokračování tohoto protestního pochodu, ale pochodující mají stále „nezlomného ducha“. Ikdyž policie nedovolila pokračování pochodu ke Kissufimské křižovatce blízko u vstupu do Gush Katif, předák rady YESHA (Rada židovských komunit v Judsku, Samaří a pásmu Gazy) Pinhas Wallerstein věří, že se tam dostanou ještě dnes večer.

20.07.2005 00:00 1