Praha Jeruzalém

Ministr obrany Amir Perec

přikázal generálmajoru Josefu Mishlavovi,

koordinátorovi vládních aktivit v teritoriích,

navrhnout plán na humanitární pomoc Palestinské

vládě. Rámec plánu spočívá v

daňových úlevách Palestincům ve výši

50 milionů šekelů (asi 250 milionů Kč). Úřad ministra

obrany uvedl, že plán bude předložen vládě ke

schválení na jejím setkání v

neděli, a že bude soustředěn na platby za zdravotní péči

a na dodávky zdravotnického materiálu a léku

Palestincům. 

11.05.2006 00:00 2