Praha Jeruzalém

Po pesachu druhým biblickým poutním svátkem je Šavuot, který začíná dnes večer. „Budeš slavit slavnost týdnů, prvních snopků pšeničné žně, a slavnost sklizně na přelomu roku.“ (Ex 34, 22). Podle tradice jedí židé o šavuotu sedm druhů jídla (pšenice, ječmen, hroznové víno, fíky, granátová jablka, olivy a datle), které hojně rostou v Zemi mléka a medu. Židé vykonávající tradice zůstávají o šavuotu vzhůru celou noc, aby studovali Tóru, protože podle tradice hromy a blesky drží děti Izraele vzhůru v noci, kdy Mojžíš obdržel Tóru na hoře Sinaj. (viz Ex 20, 18) Zatímco přesné datum seslání Tóry není v bibli určeno, šavuot, 3.sivan, je podle židovské tradice připomenutím obdržení Zákona. Při svátku se čte kniha Rút, protože Moábka pomáhala své tchyni Noemi se sklízením obilí.

01.06.2006 00:00 9