Praha Jeruzalém

Izrael je podle skupiny britských ekonomů nejméně mírovým národem na světě spolu se Súdánem a Irákem. Nejvíce mírové je Norsko, Nový Zéland a Dánsko. K těmto závěrům shrnutým pod pojmem „Globální mírový index“ došla výzkumná skupina na základě vyhodnocení asi dvou desítek ukazatelů (např. války v posledních pěti letech, prodeje zbraní, politická stabilita, vztahy se sousedními zeměmi, lidská práva, počet žen v parlamentu, svoboda tisku, kriminalita a podíl populace ve vězeních), přičemž ke každému byl přiřazen index 1 až 5 bodů, kdy 1 bod znamená nejvíce mírový ukazatel.
Izrael získal 4-5 bodů za položky počtu občanů působících v armádě, válečné výdaje, vztahy s okolními zeměmi a hrozbu teroristických útoků v zemi. 1 bod získal Izrael za počet uprchlíků, jimž poskytuje azyl, a za mise mimo rámec OSN.
Sousedé Izraele si v tomto žebříčku vedli o mnoho lépe: Jordán získal 63 bodů, Egypt 73, Sýrie 77 a Libanon 114.
Jako nejmírovější země bylo vyhodnoceno Norsko následované Novým Zélandem, Dánskem, Irskem, Japonskem, Finskem, Švédskem, Kanadou, Portugalskem a Rakouskem.
Nejhůře v hodnocení dopadl Irák následovaný Súdánem, Izraelem, Ruskem, Nigérií, Kolumbií, Pákistánem Libanonem, Pobřežím Slonoviny a Angolou.
Spojené státy se kvůli své roli světového četníka a vysoké míře militarizace umístily na 96 místě před Íránem na 97. místě.
Data pro vytvoření tohoto žebříčku byla čerpána ze statistik OSN, Světové banky, mírových organizací a vlastního výzkumu.
Experti přiznávají, že jde pouze o mechanické seřazení vybraných dat neobsahující hodnotové soudy a hodnocení zahraniční politiky. Studie byla financována Stevem Killeleou, australským podnikatelem a filantropem.

31.05.2007 00:00 8

Klíčová slova