Praha Jeruzalém

Vláda má v neděli rozhodnout o žádosti rodin palestinských kolaborantů z vesnice Dahanija z Pásma Gazy o udělení trvalého pobytu v Izraeli.
Vláda by každou rodinu také měla odměnit 45 000 šekely plus dalšími 9 000 za každé dítě mladší 18 let a během šesti měsíců by jim měla najít místo v trvalému pobytu.
V srpnu 2005 byla vesnice Dahanija, která se nacházela poblíž města Rafah, vyklizena a 31 rodin „palestinských kolaborantů“ bylo převezeno do Izraele, kde se koordinátor vládních aktivit měl o tyto Palestince postarat. Rodiny se obrátily na vrchní soud, aby uznal, že jejich situace spadá do kritérií zákona o stažení z Gazy.

Dananija byla palestinská beduínská vesnice v Pásmu Gazy kousek od města Rafáh. Žilo v ní asi 360 lidí (postupem času jí prošlo lidí mnohem víc) a Palestinci byla nazývána vesnicí zrádců.
Vesnice byla založena v roce 1975 obyvateli ze Sinaje, původně se jednalo o Egypťany. Na počátku byla situace těchto beduínů dobrá. Přejímali nové izraelské technologie, zejména spojené se zavlažováním zemědělské půdy a mohli cestovat v podstatě po celé zemi. Zvrat nastal v roce 1982, kdy Izrael vrátil Egyptu Sinaj, vystěhoval své osady a na hranici s Egyptem vztyčil hraniční plot. Asi polovina obyvtel vesnice se vrátila do Egypta, polovina zůstala, ale byli odříznuti od svých polí, která byla na území Egypta.
Po začátku první palestinské intifády Izraelci do prázdných domů ve vesnici začali stěhovat palestinské kolaboranty.Často jen na krátkou dobu, pak jim byly přiděleny nové identity a byli přesunuti do Izraele.
Při izraelském stažení z Gazy byla tato vesnice stejně jako židovské osady evakuována. Místní se totiž obávali, že hned jak izraelští vojáci opustí Pásmo Gazy, místní Palestinci se budou obyvatelům vesnice mstít, protože všechny považovali za kolaboranty i když v době izraelského stažení ve vesnici mnoho kolaborantů již nežilo.

18.10.2007 00:00 9