Praha Jeruzalém

[IMG R 10337]Velvyslanec Saudské Arábie v USA v úterý řekl, že arabský svět nikdy neuzná Izrael jak „židovský stát“, protože státy by neměly být definovány náboženským vyznáním nebo etnikem, i když toto etnikum tvoří většinovou část populace.
„V Izraeli je 1,5 milionu civilistů, kteří se nedefinují jako Židé,“ citovala JTA Abdel al-Džubeira, který se tak vyjádřil v Annapolis. „Nemyslíme si, že by měly být státy definovány  podle náboženství nebo etnika.“
Tyto poznámky jsou zajímavé právě ve spojení s tím, kdo je pronesl a nedají se ze strany Saudské Arábie hodnotit jinak, než jako pokrytectví. Právě v Saudské Arábii totiž platí:

– Saudská Arábie je zemí, která oficiálně podporuje islám až do té míry, že mimo zákon postavila veřejné projevy jiných náboženství.
– Právní systém království je založen na muslimském náboženském právu šaría.
– Saudský král nese oficiální titul, „Správce dvou svatých mešit.“

A konečně, Ústava Saudské Arábie začíná následujícími slovy:
„Království Saudské Arábie je suverénní arabský islámský stát s islámem jako svým náboženstvím. Alláhova kniha a sunna jeho proroka, Alláhovy modlitby a mír s ním, jsou jeho ústavou…“

28.11.2007 00:00 4

Klíčová slova