Praha Jeruzalém

[IMG R 10359]Dnes začíná již 9. Jeruzalémský židovský filmový festival. V jeho rámci budu mít návštěvníci možnost shlédnout více než 60 židovských filmů. Čestným hostem festivalu je americký režisér Paul Mazursky, který na festivalu představí svůj první dokument s názvem Yippee: A Journey to Jewish Joy, který vypráví o cestě židovských chasidů do ukrajinského města Uman. Mazursky (75) na festivalu také převezme cenu za celoživotní dílo.

Festival bude zahájen promítáním zajímavého 80minutového filmu vytvořeného z částí filmů, které natočil jeden z průkopníků izraelského filmu, Nathan Axelrod, a které dokumentují vznik Izraele. Tento zkomponovaný film se jmenuje Etz O Palestine.
Na festivalu bude také promítán film na motivy známého románu Ó Jeruzaléme (2006).

Součástí festivalu bude také připomenutí čtyřiceti let boje sovětských Židů za svobodu. Uveden zde bude ve světové premiéře film Refusenik, vyprávějící o tři dekády trvajícím mezinárodním hnutí na osvobození sovětských Židů. Promítání se zúčastní režisérka filmu, Laura Bialis, a bývalý ministr Natan Šaransky.

Ve spolupráci s památníkem Jad Vašem budou na festivalu vysílány i jen vzácně promítané nacistické propagandistické filmy a také dokumenty připomínající holokaust a turistický průmysl, který se okolo holokaustu vytvořil.

Dále budou na festivalu uvedeny také polské filmy o židovské historii vytvořené po pádu sovětského bloku.

Potřetí za sebou bude část festivalu věnována také etiopské komunitě v Izraeli. Promítán bude krátký film o životě etipských imigrantů v Izraeli.

01.12.2007 00:00 12

Klíčová slova